Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i LMD Foto: Leonid Rødsten

Mer mat, mindre stat

I sitt innlegg til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, gikk statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i rette med det hun mener er en svartmaling av regjeringens landbrukspolitikk.

- Skrekkbildene som enkelte maler av Frp sin landbrukspolitikk vil ikke bli en realitet. Frp og regjeringen har ikke et mål om at alle bruk skal bli størst mulig. Frp og regjeringen ønsker at bonden skal bestemme selv hvor stor gården skal være. Det er ikke slik at Frp mener at stort er bra og smått er dårlig, slik enkelte hevder. Når vi hever kvotetaket til 900.000 liter melk, så er det ikke slik at vi ønsker at alle bruk i Norge skal produsere 900.000 liter. Men det er en mulighet for dem som vil. Med tanke på geografien i dette landet vil vi fortsatt ha mange små bruk i landet, selv om vi har lagt til rette for at brukene kan bli større, sa Blåfjelldal.

Blåfjelldal tok også opp antibiotikaresistens i norsk husdyrhold:

- Det er ikke slik at vår politikk vil gi høyere bruk av antibiotika og dårligere dyrehelse. Dette er det ingen grunn til å hevde. Ekspertutvalget som har vurdert antibiotikaresistens i norsk husdyrhold har ikke funnet noen sammenheng mellom størrelsen på gårdsbrukene og bruk av antibiotika, hevdet Blåfjelldal.

- Jeg har registrert at dere i landbruket ønsker å stemple oss i regjeringen som forkjempere for industrilandbruket. Dette stemmer ikke. I Norge har vi langt mindre besetninger enn i f.eks. Danmark og Sverige, og også i framtida vil landbruket i Norge i hovedsak være et familielandbruk. Og vi kommer til å ha landbruk i hele landet. Vi ønsker mer rettferdighet i tilskuddssystemet. Derfor har vi i jordbruksavtalen gjort det slik at store bønder får mer tilskudd.

Blåfjelldal la videre fram hvilke visjoner regjeringen har for en ny stortingsmelding om landbrukspolitikken:

- Vi i regjeringen ønsker mer mat, mindre stat. Vi kommer ikke til å sende landbruket utfor stupet. Vi skal fortsette å forenkle landbruket og legge mer til rette for likebehandling mellom bruk. Vi vil ha færre ordninger, ikke flere, og vi vil styrke bondens eiendomsrett. Vi vil legge til rette for mer konkurranse i hele verdikjeden for mat, av hensyn til forbrukeren. Norsk landbruk er enormt variert og det skal det fortsette å være. Vi kommer til å få en vekst i norsk matproduksjon, og det vil vi legge til rette for i en ny stortingsmelding.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as