Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i LMD Foto: Leonid Rødsten

Mer mat, mindre stat

I sitt innlegg til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, gikk statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i rette med det hun mener er en svartmaling av regjeringens landbrukspolitikk.

- Skrekkbildene som enkelte maler av Frp sin landbrukspolitikk vil ikke bli en realitet. Frp og regjeringen har ikke et mål om at alle bruk skal bli størst mulig. Frp og regjeringen ønsker at bonden skal bestemme selv hvor stor gården skal være. Det er ikke slik at Frp mener at stort er bra og smått er dårlig, slik enkelte hevder. Når vi hever kvotetaket til 900.000 liter melk, så er det ikke slik at vi ønsker at alle bruk i Norge skal produsere 900.000 liter. Men det er en mulighet for dem som vil. Med tanke på geografien i dette landet vil vi fortsatt ha mange små bruk i landet, selv om vi har lagt til rette for at brukene kan bli større, sa Blåfjelldal.

Blåfjelldal tok også opp antibiotikaresistens i norsk husdyrhold:

- Det er ikke slik at vår politikk vil gi høyere bruk av antibiotika og dårligere dyrehelse. Dette er det ingen grunn til å hevde. Ekspertutvalget som har vurdert antibiotikaresistens i norsk husdyrhold har ikke funnet noen sammenheng mellom størrelsen på gårdsbrukene og bruk av antibiotika, hevdet Blåfjelldal.

- Jeg har registrert at dere i landbruket ønsker å stemple oss i regjeringen som forkjempere for industrilandbruket. Dette stemmer ikke. I Norge har vi langt mindre besetninger enn i f.eks. Danmark og Sverige, og også i framtida vil landbruket i Norge i hovedsak være et familielandbruk. Og vi kommer til å ha landbruk i hele landet. Vi ønsker mer rettferdighet i tilskuddssystemet. Derfor har vi i jordbruksavtalen gjort det slik at store bønder får mer tilskudd.

Blåfjelldal la videre fram hvilke visjoner regjeringen har for en ny stortingsmelding om landbrukspolitikken:

- Vi i regjeringen ønsker mer mat, mindre stat. Vi kommer ikke til å sende landbruket utfor stupet. Vi skal fortsette å forenkle landbruket og legge mer til rette for likebehandling mellom bruk. Vi vil ha færre ordninger, ikke flere, og vi vil styrke bondens eiendomsrett. Vi vil legge til rette for mer konkurranse i hele verdikjeden for mat, av hensyn til forbrukeren. Norsk landbruk er enormt variert og det skal det fortsette å være. Vi kommer til å få en vekst i norsk matproduksjon, og det vil vi legge til rette for i en ny stortingsmelding.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as