Merete Furuberg under sin åpningstale. Foto: Leonid Rødsten

Ny Stortingsmelding: bærekraftig landbruk eller billigst mulig mat?

I sin åpningstale under landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag, viet Merete Furuberg mye tid til den landbrukspolitiske situasjonen og den varslede Stortingsmeldingen om landbruk. - Det store spørsmålet blir om den nye stortingsmeldinga vektlegger langsiktig og bærekraftig utvikling for norsk landbruk tyngre enn målet enkelte har om billigst mulig mat, sier Furuberg.

-          I jordbruksoppgjøret i vår ble kvotetaket for melk økt til 900.000 liter per bruk, taket for tilskudd til husdyr ble doblet, og innretningen på husdyrtilskuddene gir sterk stimulans til å bli større. Når Landbruksdirektoratet i 2016 offentliggjør listene for utbetaling av produksjonstilskudd i 2015 vil en for første gang kunne oppleve utbetalinger til enkeltbruk på over 3 mill. kroner. Eierne av disse brukene kan sende en stor takk til Sylvi Listhaug for dette, landbruksministeren som skulle gjøre jordbruket mindre avhengige av tilskudd, sa Furuberg.

-          Med disse grepene følger regjeringen opp sin egen regjeringserklæring hvor det heter at kostnadseffektivitet skal være et overordnet mål i landbrukspolitikken. Samtidig er dette lite annet enn et opplegg for å løsrive norsk matproduksjon fra vårt eget ressursgrunnlag. Alle de trendene som vi i jordbruket ser på som negative, som arealnedgang, sentralisering og økende bruk av importert fôr, vil forsterkes dramatisk med regjeringens politikk. Dette får store konsekvenser for hvordan maten vår produseres og for hvordan landet vårt blir seende ut. I en slik situasjon er det avgjørende at vi i jordbruket står sammen og sier fra om at dette er en utvikling vi ikke ønsker, fortsatte hun.

Furuberg ga også en klar oppfordring til regjeringens samarbeidspartnere på Stortinget, Krf og Venstre:

-          Krf og Venstre har så langt gjort en god jobb med å moderere regjeringen i landbrukspolitikken. Samtidig er det viktig at disse partiene avklarer hva de ønsker å oppnå i landbrukspolitikken. Næringskomiteen har vedtatt at det skal utarbeides en ny Stortingsmelding om landbruket. Det store spørsmålet blir om denne meldinga vektlegger en langsiktig og bærekraftig utvikling for norsk matproduksjon tyngre enn målet enkelte har om billigst mulig mat.

For mer info:

Merete Furuberg            90163092

Hele talen kan du lese her


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as