Styret i NBS. Fra venstre: Per Anton Nesjan, Torbjørn Norland, Oddvar Vigdenes, Terje Nystabakk, Merete Furuberg, Arne Lofthus, Berit Bergset, Marielle Vink de Roos. Foto: Leonid Rødsten

Nytt styre i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Merete Furuberg ble i dag gjenvalgt som styreleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Med seg på laget får hun blant andre Arne Lofthus som ny politisk nestleder etter Modulf Aukan, Marielle Vink De Roos og Berit Bergset, som avløser Mari Amundsen og Therese Rudi som styremedlemmer.

Her er oversikten over alle som ble valgt til ulike verv i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag:

Styret:

Leder
Ann Merete Furuberg, Hedmark Gjenvalgt – for ett år

Styremedlemmer (for 2 år)
Arne Lofthus, Hordaland Ny - valgt
Marielle Vink de Roos, Nordland Ny - valgt
Berit Bergset, Oppland Ny - valgt

Øvrige styremedlemmer
Terje Nystabakk, Nordland Ikke på valg
Torbjørn Norland, Rogaland Ikke på valg
Oddvar Vigdenes, Nord-Trøndelag Ikke på valg

Politisk nestleder
Arne Lofthus, Hordaland Ny - valgt

Organisatorisk nestleder
Oddvar Vigdenes, Nord-Trøndelag Gjenvalgt – for ett år

Varamedlemmer (for 1 år)
1. Ragnhild B. Elvestad, Troms Gjenvalgt
2. Øystein Pugerud, Hordaland Gjenvalgt
3. Oddveig Moen, Buskerud Gjenvalgt
4. Ingvild Hansen Nystad, Møre og Romsdal Ny - valgt
5. Britt Marthinussen, Troms Ny - valgt

Ordførerskapet:

Ordfører
Per Anton Nesjan, Nordland Gjenvalgt – for ett år

Varaordfører
Aud Gaundal, Nord-Trøndelag Gjenvalgt – for ett år

Kvinneutvalget

Leder
Margrethe Wikran, Troms Ny - valgt

Ungdomsutvalget

Leder
Rakel Nystabakk, Nordland Ny - valgt

For informasjon, kontakt
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as