Illustrasjonsfoto, fra capreform.eu

Uttalelse fra Landsmøtet: Frihandelsavtalen TTIP kan rasere europeisk jordbruk

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser kraftige utfordringer i at en mulig TTIP- avtale mellom EU og USA kan implementeres i Norge gjennom EØS- avtalen, og viser til at ved en harmonisering på tollspørsmål og andre handelshindringer vil norsk matproduksjon bli sterkt berørt. 

En framforhandlet frihandelsavtale mellom EU og USA som TTIP kan føre til at amerikansk landbruk og matindustri kan utkonkurrere EFTA/EU- landenes landbruk da det er store forskjeller i kravene til matproduksjon i USA og EFTA/EU- landene.
I USA er det lov med veksthormoner i kjøttindustrien, klorvasking av kylling i slakteriene og sterkt utbredt bruk av genmodifiserte organismer (GMO) i matproduksjonen.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser kraftige utfordringer i at en mulig TTIP- avtale mellom EU og USA kan implementeres i Norge gjennom EØS- avtalen, og viser til at ved en harmonisering på tollspørsmål og andre handelshindringer vil norsk matproduksjon bli sterkt berørt. En omforent TTIP-avtale kan føre til en avvikling av siste rest av bondesamfunnene i Europa.
Frihandelsavtalen TTIP vil gjøre det lettere for transnasjonale selskaper å overta kontrollen over jord, vann og matproduksjon i europeiske land. Gjennom EØS- avtalen vil også Norge bli berørt og påtvinge oss hormonbehandlet mat, genmanipulerte produkter og klorvasket kylling fra USA.

Landsmøtet i NBS oppfordrer alle organisasjoner som forstår viktigheten av å bevare norsk og europeisk landbruk for framtida å støtte opp om et nei til TTIP. Landsmøtet i NBS viser til at det ikke lenger er stat mot stat, men selskaper mot stat, folk og miljø. TTIP vil overføre makt fra regjeringer til kapitalkrefter – og undergrave det politiske demokratiet på viktige samfunnsområder.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as