Uttalelse fra Landsmøtet: Blå- blå regjering sier ja til genmanipulert mais

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har ifølge Bergens Tidende godkjent to genmanipulerte maistyper T225 og NK603 til mat og for. Maisen er godkjent for import, men ikke for dyrking i Norge. Med dette vedtaket avgjøres en langvarig strid, og en prinsipiell grense i Norge er brutt ved at GMO-mais tillates importert og solgt i Norge.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) viser til at maislinjen T25 fra Bayer Crop Science har fått tilført gen fra bakterie og virus. Dette gjør planten motstandsdyktig mot sprøytemidlet Glufosinat-ammonium, som er forbudt brukt i Norge. Midlet skal fases ut i EU innen 2017 på grunn av høy giftighet.

Landsmøtet i NBS påpeker at vedtaket er i strid med den norske genteknologiloven som tillater bare genmanipulerte organismer (GMO) i Norge dersom de er produsert på:

«En etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger» §1

En maissort som er gentuklet for å tåle et giftig sprøytemiddel som er forbudt i Norge, strider mot lovens formål.
Landsmøtet i NBS minner om at i EØS-avtalen er ett av de få avvikene fra EUs regler som Norge får beholde, er i spørsmålet om GMO-landbruk. Norske myndigheter kan praktisere langt strengere regler for godkjenning av GMO-planter enn EU gjør.

Landsmøtet i NBS er helt uenig med miljøminister Sundtofts avgjørelser og oppfordrer landbrukets leverandører til å boikotte bruk av GMO i for og mat. Landsmøtet minner om at det er sterk oppslutning om å si nei til GMO i Norge.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as