Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter gjelder de fleste bedriftstyper, også enkeltpersonforetak, så den vil gjelde også for gardsbruk.

Garantiordningen gjelder lån til små og mellomstore bedrifter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret. Dette omfatter etter foretaksregisterloven §§ 2-1 og 2-2 aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og europeiske selskaper, andre næringsdrivende selskaper, samvirkeforetak og europeiske samvirkeforetak, næringsdrivende stiftelser, foreninger og andre innretninger som driver næringsvirksomhet eller har til formål å drive slik virksomhet og enkeltpersonforetak. I tillegg omfattes statsforetak, interkommunale selskaper, kommunale og fylkeskommunale foretak, regionalt helseforetak og helseforetak og foretak som i særlovgivningen er pålagt registreringsplikt av plikten til registrering etter foretaksregisterloven. Imidlertid kan en bedrift som hovedregel ikke anses å være en SMB dersom 25 pst. eller mer av kapitalen eller stemmerettene direkte eller indirekte kontrolleres av ett eller flere offentlige organer enkeltvis eller i fellesskap, jf. svar på spørsmål nr. 29 fra SV.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as