Lansering av prisen «Årets beitekommune i rovviltområder»

Styret besluttet på møte den 15.06.17 å opprette denne prisen. Utdelingen skal skje under landsmøtet. Landsstyret er jury.

Nærmere om forslaget

Teksten under gjengir utvalgets framstilling av bakgrunn og formål med prisen.

Bakgrunn: Det er stor forskjell på måten kommuner stiller opp for beitenæring, ikke minst i forhold til rovviltplagene.

For å heise fram kommuner som utmerker seg i positiv retning, er det vedtatt i utvalget at NBS skal etablere en pris: «Årets beitekommune» som skal deles ut på LM.

På den måten kan vi få positiv omtale og heise fram et eksempel for andre kommuner som både våger mindre og bruker mindre ressurser for å støtte opp om ei hardt pressa beitenæring.

Vi kan bruke Bonde og Småbruker, Nett No eller legge det inn i en egen henvendelse til lokallag og fylkeslag med oppfordring til forslag.

Forslagsrett har lokallag og fylkeslag. Rovviltutvalget er jury. Prisen kan være f.eks. et vakkert naturbilde med beitedyr i et velpleiet natur/kulturlandskap.

Kriterier vi skal kåre etter kan f.eks. være:

 • Er i tett dialog med beitenæringa før, under og etter beitesesongen.
 • Erkjenner den psykiske belastninga rovviltangrep utgjør for beitebrukerne
 • Tar på seg ansvaret for søknader om skadefellingstillatelse
 • Klager på eventuelle avslag
 • Bidrar til mest mulig rettferdig erstatningsoppgjør
 • Kurser og organisere på en god måte kommunens skadefellingslag
 • Bidrar til kurs for kadaverhundekvipasjer
 • Etablere varslingstjeneste ved rovvilt/angrep i beiteområdene

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as