Ledig vikariat som prosjektleder for REKO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker prosjektleder i 100 % stilling fra august og til 31. mars 2022. Vår prosjektleder for REKO går ut i permisjon i september og vi søker en dyktig vikar for denne perioden. Merk kort søknadsfrist!

Vi søker deg som:

 • Brenner for norsk landbruk, lokalmat og kontakt mellom bonde og forbruker
 • Ønsker å videreutvikle REKO som direktesalgskanal
 • Er systematisk og strukturert og trives med å «holde i trådene» og tilrettelegge for andre
 • Arbeider selvstendig og er god til å planlegge og gjennomføre
 • Har gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig
 • Har gode digitale ferdigheter og trives med å være aktiv i sosiale medier
 • Er god til å skape relasjoner og ser verdien av godt samarbeid både med andre lokalmataktører og administratorer i REKO-ringene

 

Oppgavene omfatter blant annet:

 • Veilede REKO-administratorer og produsenter
 • Implementere og videreutvikle REKO-håndboka
 • Planlegge og gjennomføre nasjonale og regionale REKO-seminarer
 • Opprette og vedlikeholde en nettside
 • Undersøke og vurdere nye plattformer for REKO-ringen i samarbeid med andre lokalmataktører
 • Rapportering til Innovasjon Norge

 

Søknad og CV sendes til post@smabrukarlaget.no innen 14. juni. Intervjuer vil gjennomføres i uke 24 og 25.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Marte Olsen, prosjektleder for REKO               46 28 72 09

Vilde Haarsaker, ass. generalsekretær             47 66 89 84

 

Om REKO:

REKO er en enkel salgskanal der lokale matprodusenter annonserer og selger varer fra egen produksjon via den lokale REKO-ringens Facebookside. Kundene forhåndsbestiller varer Facebook-siden, og henter varene på ringens annonserte utleveringssted, dato og klokkeslett.

REKO gjør lokalt produsert mat lettere tilgjengelig for kunden. Produsenten selger sine varer uten mellomledd og får dermed 100% av salgsbeløpet.

REKO betyr REttferdig KOnsum og er et handelsfenomen grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vært pådriver for etablering av REKO-ringer i Norge siden 2017. Per oktober 2020 er det etablert om lag 120 REKO-ringer i Norge.

 

Om Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget og mot regjeringen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er partipolitisk nøytralt og ubundne.

Mangfoldig matproduksjon i hele landet, bondeeide samvirker, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap og bygder er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har om lag 6 500 medlemmer, fylkes- og lokallag i alle fylker og hovedkontor i Oslo. Sekretariatet i Oslo har rundt 10 ansatte.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as