Jordbruksforhandlingene 2020.

Mandat for forhandlingsutvalget klart

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vedtatt mandat for forhandlingsutvalget for årets jordbruksforhandlinger. Les vedtaket her.

 Hovedmålet er å ruste norsk jordbruk for framtida. Dette må gjøres gjennom

-       Bedre lønnsomhet for bonden

-       En opptrappingsplan for å tette inntektsgapet til andre næringer

-       Gjeninnføring av tak i produksjoner

Målet er å sikre beredskapen gjennom å gi den norske bonden økonomisk grunnlag for å fremdeles produsere mat på en bærekraftig måte. Vi har ingen bønder å miste om vi skal utnytte egne areal og øke sjølforsyningsgraden.

 

Vedtak

Pkt 1.

Jordbruksforhandlingene 2021 - styrets mandat til forhandlingsutvalget:

Følgende overordna mål ligger til grunn for kravet vårt:

 • Folk i arbeid, jord i hevd – bedre økonomi og høyere arealbruk
 • God arealbruk – mer mat rett til folk og mer gras og norskprodusert fôr til dyra
 • Bærekraftige produksjonsmåter – matproduksjon i et evighetsperspektiv
 • Bruksstruktur for levende bygder og produksjonsmiljø


Kravet må legge opp til en ny retning:

 • Tak på tilskudd til dyr, arealer og produksjoner
 • Mer bruk av grovfôr og beite til drøvtyggerne
 • Økt produksjon av korn og proteinvekster og andre matvekster
 • Inntektsgapet må lukkes innen 5 år  
 • Norsk husdyrproduksjon må basere seg på norske ressurser

 

Det må være lønnsomhet med bruk av norske ressurser, derfor legger vi opp til følgende tiltak:

 • Økning priser – korn, grønt, melk og kjøtt
 • Beredskapstilskudd første årsverk
 • Opptrappingsplan for inntekt og arealbruk tilpassa ressursgrunnlaget
 • Tilskudd for struktur og mangfold:
  • styrket tilskudd til små og mellomstore mjølkebruk (pyramidetilskuddet) og målrettede investeringsmidler for bruk med mindre enn 30 mjølkekyr
  • driftstilskudd sau og ammeku
  • arealtilskudd korn (soner og intervaller)
  • grøntproduksjon på flere og mindre enheter
 • Regionalt miljøprogram (RMP) - den finmaska fordelingen må fortsette
 • Beitetilskudd (utmarksbeite, omregningsfaktor)
 • Tilskudd på teignivå
 • Velferdsordninger
 • Tallgrunnlaget må ses på

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as