Leder Kjersti Hoff og fylkessekretær i Buskerud Ketil Jørstad er avbildet under aksjon foran Stortinget 11.05.21. De holder plakat hvor det står:

Kjersti Hoff og Ketil Jørstad under aksjon på Eidsvolls plass 11. mai i år. Bli med på markering ved Stortinget 16. juni! Foto: Nora May Engeseth

Markering ved Stortinget 16. juni: Ei framtid for norsk matproduksjon

Onsdag 16. juni kl.10.00 behandles årets jordbruksoppgjør i Stortinget. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha en markering på Eidsvolls plass kl. 9 - bli med eller følg med via direkteoverføring!

Sammen med miljøorganisasjoner, fagbevegelse, bønder og forbrukere setter vi fokus på behovet for en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig jordbrukspolitikk, og jordbrukets rolle for å skape arbeidsplasser, ringvirkninger og gode lokalsamfunn over hele landet. Det vil bli appeller, folkemusikk og overrekkelse til stortingsrepresentanter. Les oppropet som overrekkes her.

Oversikt over aktiviteter:

Tidspunkt Aktivitet Sosiale medier
15.6 kl. 14.00 Småbruker Ketil Jørstad går fra Sollihøgda til Stortinget Jevnlige oppdateringer på NBS sin Facebookside
16.6 kl. 8.15-9.00 Støttemarsj for en ny landbrukspolitikk fra Frivillighetshuset på Tøyen til Stortinget. Arrangør: Latin-Amerikagruppene i Norge og Attac Facebook-arrangement
16.6 kl. 9.00-10.00 Markering ved Stortinget

Facebook-arrangement

Strømmes fra NBS sin Facebook-side

16.6 kl. 10.00 Vi ringer inn stortingsmøtet med ku-, saue- og stabbursbjeller over hele landet. Bli med der du bor!  


Vil du delta på markeringen i Oslo? 

Husk å holde god avstand og bruk munnbind dersom du ikke kan overholde en meters avstand til andre.   

Arrangementet strømmes via Facebooksiden til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.


Kontakt: 

Nora May Engeseth, kommunikasjonsansvarlig: 410 88 785

Vilde Haarsaker, ass. generalsekretær: 476 68 984

Ketil Jørstad, bonde: 970 27 933

 

Jordbruksoppgjøret 2021 

Det ble brudd mellom staten og jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Proposisjon om jordbruksoppgjøret som behandles i Stortinget 16. juni er derfor basert på statens tilbud.

Les mer om bakgrunnen for bruddet i årets jordbruksforhandlinger her. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for en ny retning for norsk jordbrukspolitikk. Les mer om dette her

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as