LAG og Attac arrangerte støttemarsj for en ny landbrukspolitikk 16. juni. Marsjen ankom Stortinget til markeringen. Foto: Nora May Engeseth

Aksjonerte for norsk mat og levende bygder

Onsdag 16. juni aksjonerte Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved Eidsvolls plass i anledning Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør. Se bilder fra markeringen her!

Her kan du se bilder fra markeringen. Pressen og andre er velkommen til å bruke bildene. 

En rekke organisasjoner og politikere deltok på markeringen onsdag 16. juni kl.09.00 ved Eidsvolls plass. Kjersti Hoff innledet, før hun overrakk bilde og opprop for norsk mat og levende bygder til de oppmøtte Stortings- og partirepresentantene. Fagforbundet, Natur og Ungdom, Norges Bygdekvinnelag, bonde Vegard Vigdenes, Norges Bondelag og Bondeopprøret ved Tor Jacob Solberg holdt appeller.

I tillegg kom flere organisasjoner med kortere kommentarer: LAG, Attac, Alliansen Ny Landbrukspolitikk, Økologisk Norge, Spire, Ungdom mot EU, Framtiden i Våre Hender og La Humla Suse. 

Markeringen var også startskuddet for stev-stafetten #Stevfornorskmat som Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerer fram mot valget. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as