Kvotedrøftingene

I dagens drøftinger mellom Staten og jordbrukets organisasjoner ble forholdstallet for disponibel kvote kumelk fastsatt til 0,96 og forholdstallet for disponibel kvote geitmelk fastsatt til 0,94 for kvoteåret 2020.

Kvotedrøftingene - les hele saken

Regjeringens kontaktutvalg 8. oktober 2019

Statsminister og Regjering!

Det går godt i landet, hører jeg dere sier ......

Ja, men tar dere utfordringene på alvor? Det siste halve året har folk, våre barn og ungdom, voksne og besteforeldre gått og demonstrert for «Klimatiltak nå». Ingen ting i dette budsjettet tar inn over seg at det haster veldig å kutte utslipp av klimagasser for alle land – også for Norge.

Regjeringens kontaktutvalg 8. oktober 2019 - les hele saken

Statsbudsjettet 2020

Jeg hadde forventninger om og regnet med at regjeringen ville komme tilbake med konkrete tiltak i statsbudsjettet for 2020 som ville ta på alvor utfordringen med å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsøkningen, basert på de ressursene vi har for matproduksjon i Norge, og samtidig redusere utslippet av klimagasser, sier Kjersti Hoff.

Statsbudsjettet 2020 - les hele saken

IKKE SVEKK NORSK MATPRODUKSJON OG IMPORTVERN !

EFTA OG MERCOSUR ( Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay) er nå i gang med å forhandle om en frihandelsavtale. Fra regjeringen blir det pekt på at Mercosur er viktige markeder for norske eksportbedrifter.

Jeg vil på det sterkeste advare regjeringen mot å inngå en avtale med Mercosur som innebærer økt markedsadgang til Norge på jordbruksprodukter, som vi produserer i Norge i dag, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

IKKE SVEKK NORSK MATPRODUKSJON OG IMPORTVERN ! - les hele saken

Inngår klimaavtale for jordbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

Inngår klimaavtale for jordbruket - les hele saken

Høring i Stortingets næringskomite vedr jordbruksoppgjøret

Gen sekr Olaf Godli representerte NBS i høringen i Stortingets næringskomite vedr jordbruksoppgjøret. Årets jordbruksforhandlinger endte med avtale mellom staten og jordbrukets organisasjoner med en ramme på 1240 millioner.

Høring i Stortingets næringskomite vedr jordbruksoppgjøret - les hele saken

Inngår avtale med staten

Etter at staten la fram sitt tilbud 7. mai, har partene i dag kommet fram til en jordbruksavtale på   1.240 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjør 720 mill. kroner. Statens opprinnelige tilbud var på 1.000 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjorde 640 millioner kroner. Jordbruket krevde 1.920 mill. kroner, og budsjettmidlene utgjorde 1.360 mill. kroner.

Inngår avtale med staten - les hele saken

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg meddelte i dag at det blir forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019.

Jordbruket går i forhandlinger - les hele saken

Stø kurs – ikke godt nok!

Staten har i dag lagt fram tilbudet til jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en ramme på 1.000 millioner kroner, noe som vil gi en inntektsvekst på 16.500 kroner pr. årsverk. Jordbruket krevde 1.920 mill. kroner, tilsvarende en inntektsøkning på 31.000 kroner pr. årsverk.

For å oppnå samme kronemessige inntektsøkning som andre grupper på 20.000 kroner må avtalen ha en ramme på minimum 1.420 mill. kroner.

Stø kurs – ikke godt nok! - les hele saken

Statens tilbud lagt fram

Rammen på tilbudet fra Staten er på 1 milliard kroner. Jordbrukets krav var som kjent 1,92 milliarder.

I rammeoppstillingen er det lagt inn en forutsetning om økte markedspriser som følge av bedret markedsbalanse. Verdien av dette kommer fram i rammeoppstillingen med 250 millioner kroner. Dette er antageligvis en svært urealistisk forutsetning. 

Staten har lagt inn en nivåheving utover lik prosentvekst på 215 millioner kroner. Dette er nytt i tilbud fra Staten i forhold til tidligere.

Les Statens tilbud her:

Statens tilbud lagt fram - les hele saken

Jordbrukets krav

Prioriterer korn og grønt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger.

Kravet inneholder en ramme på 1.920 mill. kroner der målprisøkningene utgjør 249 mill. kroner og økte budsjettoverføringer på 1.360 mill. kroner. Det resterende består i hovedsak av inntektsvirkningen fra det eksisterende jordbruksfradraget samt effekten av et utvidet jordfradragsdrag.

Jordbrukets krav - les hele saken

Jordbrukets krav leveres mandag

Jordbrukets felleskrav ved jordbruksforhandlingene blir overlevert Landbruks- og Matdepartementet mandag 29/4 kl 11

Jordbrukets krav leveres mandag - les hele saken

Tiden er moden for å snu trenden i norsk kornproduksjon!

Det blir dyrket korn på rundt 2,8 millioner dekar i Norge. Vi må tilbake tilbake til 1972 for å finne et tilsvarende lavt areal. Vi nådde en topp i areal med korn her til lands i 1991 da arealet var rundt 3,7 millioner dekar.

Tiden er moden for å snu trenden i norsk kornproduksjon! - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2019 - pressemelding

Markedet stagnerer – kostnadene stiger

Budsjettnemnda for jordbruket har i dag lagt fram grunnlagsmaterialet til årets jordbruksforhandlinger. Inntektsutviklingen pr. årsverk i jordbruket, målt med totalkalkylens normaliserte regnskaper, er negativ. Fra 2018 til 2019 viser materialet at vederlaget til arbeid og egenkapital pr. årsverk vil gå ned med 23.500 kroner til 330.000 kroner.

Jordbruksforhandlingene 2019 - pressemelding - les hele saken

Åpen høring i Stortingets næringskomite torsdag 28. mars 2019

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er bekymret for den økonomiske innstramningen Veterinærinstituttet er satt i, og de avgjørelser som er tatt for å redusere utgiftene for instituttet. En flytting av Veterinærinstituttet til Ås bør ikke gå utover virksomhet i distriktene.

Åpen høring i Stortingets næringskomite torsdag 28. mars 2019 - les hele saken

Ja til gras, beite og sjølforsyning

Jeg har sagt og mener følgende: Lavere ytelse på mjølkeku er et godt tiltak for å øke utnyttelsen av gras og beite, øke norsk sjølforsyning, og det gir lavere utslipp av klimagasser.

Professorene Harald Volden og Odd Magne Harstad viste for noen år siden at ei ku som melker 7000 liter kan klare seg med 1500 kg kraftfôr pr år og at 64 % av dette kraftfôret kan være norsk, men ei ku som melker 10 000 liter må ha 3000 kg kraftfôr – altså dobbelt så mye, og bare 54 % av dette kan være norsk.

Ja til gras, beite og sjølforsyning - les hele saken

Uttalelse vedtatt på Norsk Bonde- og Småbrukarlags fylkesledermøte 20/3/2019.

Jordbruksforhandlingane 2018 resulterte i ein jordbruksavtale med sterke avtrykk av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin landbrukspolitikk.

Uttalelse vedtatt på Norsk Bonde- og Småbrukarlags fylkesledermøte 20/3/2019. - les hele saken

Ta ansvar for klimaet !

Uttalelse fra Norsk Bonde- og Småbrukarlags fylkesledermøte 20 mars 2019.

Våre barn og ungdommer har skjønt det. Politikere og maktfolk over hele verden må ta et mye større ansvar. Endringene går for sakte. Vi må se på det store bildet. De klimavennlige alternativene må bli billigere og enklere å velge. Det er for eksempel problematisk at fly er billigere enn tog. Ansvaret ligger hos politikerne som fører dårlig klimapolitikk.

Ta ansvar for klimaet ! - les hele saken

Fagpolitisk seminar i Oppland Bonde og Småbrukarlag

Seminaret er lagt opp i tre samlinger. Det første blir lørdag 2. mars 2019 med oppstart kl 10.00. Se program:

Fagpolitisk seminar i Oppland Bonde og Småbrukarlag - les hele saken

TRENGER NYE VIRKEMIDLER FOR Å STOPPE NEGATIV TREND

De nye tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over strukturutviklingen i jordbruket, viser at den negative utviklingen med nedlegging av bruk fortsetter. De 10 siste årene har over 8.000 bruk blitt lagt ned.

TRENGER NYE VIRKEMIDLER FOR Å STOPPE NEGATIV TREND - les hele saken

Rapport fra teknisk arbeidsgruppe om jordbruk og klima

I oktober nedsatte regjeringa og jordbrukets organisasjoner en teknisk arbeidsgruppe for å utarbeide et faglig grunnlag for forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport.

Rapport fra teknisk arbeidsgruppe om jordbruk og klima - les hele saken

Gapet øker !

Inntektsvekst for jordbruket i 2016 lavere enn den generelle lønnsøkningen

- «Inntektsveksten i jordbruket på 2800 kr per årsverk fra 2015 til 2016 er svakere enn forventet og mindre enn andre grupper i samfunnet som fikk 8.800 kr. Dette er altfor svakt. Dette følger ikke opp Stortingets vedtak om at inntektsforskjellen mellom jordbruket og andre yrkesgrupper skal reduseres», fastslår leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Gapet øker ! - les hele saken

Furuberg vil ta priskrisa for sau opp med landbruksministeren

Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til nyutbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon, sier Merete Furuberg

Furuberg vil ta priskrisa for sau opp med landbruksministeren - les hele saken

Ventar full stopp i liberaliseringa av jordbrukspolitikken

Betre jordbruksoppgjer, gjeninnføring av tak på tilskot og full stopp i liberaliseringa. Det er blant forventingane til Småbrukarlaget etter stortingsvalet.

Ventar full stopp i liberaliseringa av jordbrukspolitikken - les hele saken

Partienes program og jordbruk

Klikk videre og les om de ulike politiske partienes politikk innenfor jordbruk.

Partienes program og jordbruk - les hele saken

Framtidsbonden - en leilending?

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at Rema, som eier av Norsk Kylling, nå kommer med et utilslørt forsøk på vertikal integrering i produksjonskjeden for kylling. Saken gjelder anbudet som Norsk Kylling har sendt ut til fôrleverandørene i Trondheimsdistriktet om levering av billigere kraftfôr til kyllingprodusentene som leverer til Norsk Kylling.

Framtidsbonden - en leilending? - les hele saken

Bønder frykter at landet legges øde!

Bare to av ti mener regjeringen ikke sentraliserer Norge. Bønder advarer mot nedbygging. Bønder frykter at landet legges øde. Åse Helene Månsø, bonde og fylkessekretær i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag er en av dem. 59 prosent mener regjeringen fører en politikk som bidrar til økt sentralisering i Norge, viser ny undersøkelse.

Bønder frykter at landet legges øde! - les hele saken

5 spørsmål til Stortingskandidatene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag stiller 5 spørsmål til første-kandidatene til alle partiene i alle landets fylker. Resultatene vil bli publisert i lokale og sentrale medier.

5 spørsmål til Stortingskandidatene - les hele saken

Går i rette med Nationens leder

Nationen skriver i sin leder 7/8 om strukturtiltakene som ble innført ved jordbruksoppgjøret 2014. "Dette er endringer som neppe lar seg reversere. Å tilbakeføre tilskuddstakene vil være svært krevende". Dette er jeg helt uenig i, noe Norsk Bonde- og Småbrukarlag dokumenterte i sitt primærkrav til jordbruksforhandlingene 2017. Jeg vil videre trekke fram Næringskomiteens innstilling til jordbruksmeldinga, behandlet av Stortinget 25.april i år.

Går i rette med Nationens leder - les hele saken

Enighet om fordelingen i Jordbruksoppgjøret

Etter bruddet i de ordinære jordbruksforhandlingene 16. mai fastsatte Stortinget 16. juni en ny totalramme for årets jordbruksoppgjør på 625 mill. kroner. Stortinget vedtok samtidig prisramma på 150 mill. kroner innenfor denne totalramma samt bl.a. nivået for prisnedskriving av korn til kraftfôr.

Det har vært ført fordelingsforhandlinger siden tirsdag 20. juni. Jordbruket og staten har i dag blitt enige om bruken av budsjettmidlene.

Enighet om fordelingen i Jordbruksoppgjøret - les hele saken

Fordelingsforhandlingene i gang

Jordbrukets forhandlingsutvalg møtte staten 21.06.17 om fordeling av rammen for jordbruksoppgjøret.
I behandlingen av jordbruksoppgjøret i Stortinget vedtok Stortinget en ramme på 625 millioner kroner og føringer for fordelingen, og sendte oppgjøret tilbake til partene.

Fordelingsforhandlingene i gang - les hele saken

Venstre svikter igjen

Da Næringskomiteen behandlet Meld.St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon heter det bl.a.
"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mener at det bør vurderes å innføre et driftsvansketilskudd for å gi grunnlag for drift på de mest tungdrevne arealene i landet. Partene i jordbruksavtaleforhandlingene bør avklare spørsmålet og eventuell innretning".
Når det gjelder geitmelk og oppkjøpsordninger heter det bl.a. i innstillinga fra Næringskomiteen. "Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti vil ha en mer offensiv satsing på geitemelk, osteproduksjon m.m., for å legge til rette for økt konsum i stedet for en oppkjøpsordning".
MEN hva gjør Venstre når disse spørsmålene behandles i Stortinget i forbindelse med jordbruksoppgjøret? De snur og går dessverre i mot!

Venstre svikter igjen - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2017

Venstres svik!

Næringskomiteen sluttførte arbeidet med innstillingen til årets jordbruksoppgjør 12. juni. Innst. 445 S (2016 – 2017) viser at det er tre ulike forslag til avtaleramme for oppgjøret:

H/FRP 410 mill. kroner – herav prisramme 150 mill. kroner
Venstre 625 mill. kroner – herav prisramme 150 mill. kroner
AP, KrF, SP og SV 790 mill. kroner – herav prisramme 195 mill. kroner

Regjeringspartiene har varslet at de subsidiært vil støtte Venstres forslag som med det vil få flertall.

Jordbruksforhandlingene 2017 - les hele saken

Nord norsk matproduksjon ved en skillevei

Av Ole-Anton Teigen
Leder i Lyngen Bonde- og Småbrukarlag
Tirsdag 16. mai ble det brudd i årets jordbruksforhandlinger mellom staten og et felles jordbruk (Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag).
Avstanden mellom partene var på nærmere en milliard kroner.

Nord norsk matproduksjon ved en skillevei - les hele saken

Presisering om NBS og det generelle beitetilskuddet for småfe

Leder i NBS, Merete Furuberg, beklager at teksten til og fremføring i Næringskomitéen i Stortinget 24/5 er uklar slik at den er blitt misforstått. Derfor presiseres følgende:

NBS er for en økt fokus på utmarks- og kulturbeiter - særlig for sau og geit (all småfe), men mot en fullstendig fjerning av det generelle beitetilskuddet - mot også for sau og geit (all småfe).

Presisering om NBS og det generelle beitetilskuddet for småfe - les hele saken

Høring om Jordbruksoppgjøret i Næringskomiteen 24/5

Takk for at vi får komme og legge frem vårt syn!

Jordbrukets krav var bygd opp på 3 hovedpilarer:

1. Dekning av økte produksjonskostnader

2. Samme kronemessige inntektsutvikling som gjennomsnittet av andre grupper i samfunnet

3. Reduksjon av inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper

Høring om Jordbruksoppgjøret i Næringskomiteen 24/5 - les hele saken

Storaksjon tirsdag 23. mai

BLI MED Å DEMONSTRER MOT REGJERINGENS TILBUD I JORDBRUKSFORHANDLINGNE 2017!

OPPMØTE I BAKGÅRDEN I SCHWEIGAARDSGATE 34, TIRSDAG 23.5. KL. 11.00. TOGET GÅR TIL STORTINGET.

TRENGER DU TRANSPORT, TA KONTAKT MED FYLKESLAGET.

Storaksjon tirsdag 23. mai - les hele saken

Regjeringen følger ikke opp Stortinget – brudd i jordbruksforhandlingene

Etter å ha forhandlet i 8 dager måtte partene i jordbruksforhandlingene i dag konstatere at det ikke har vært mulig å bli enige om en ny jordbruksavtale. Det betyr at statens tilbud på 410 millioner kroner går til Stortinget og at Stortinget må ta ansvar for å vedta en jordbruksavtale.

Regjeringen følger ikke opp Stortinget – brudd i jordbruksforhandlingene - les hele saken

Går inn i forhandlinger!

Jordbrukets forhandling har i dag kl. 12.30 overlevert et arbeidsdokument til statens forhandlingsleder hvor det bl.a. heter:

«Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at regjeringen viser betydelig forhandlingsvilje. Med dette som utgangspunkt går jordbrukets forhandlingsutvalg inn i forhandlinger med sikte på å finne konstruktive løsninger.»

Går inn i forhandlinger! - les hele saken

Følger opp Stortinget!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. – Kravet følger opp Stortingets behandling av Meld St. nr. 11 og Innst. 251 S om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper, øke produksjonen med basis i norske arealressurser og en prioritering av små og mellomstore bruk. - Vi er svært fornøyd med at Stortinget har avvist regjeringens mange forslag om å fjerne landbrukssamvirkets markedsreguleringsansvar for korn, egg, geitmjølk, samt markedsordningene for poteter og epler, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.

-Kravet følger opp Stortingets inntektsmål om å redusere inntektsgapet til andre grupper, og utgjør 1.450 mill. kroner eller 31.700 kroner pr. årsverk, sier Furuberg.

Følger opp Stortinget! - les hele saken

Krever «Handlingsplan for trygg mat»!

Det bakteriologiske landskapet endrer seg til det verre! Derfor er det viktig å holde skansen! Norge må være best i verden når det gjelder bakterieutfordringene! Det er viktig å produsere mat i Norge, men det er enda viktigere hvordan vi produserer den.

Krever «Handlingsplan for trygg mat»! - les hele saken

Uttalelse fra representantskapet i NBS

Friske dyr skal ikke ha antibiotika
Det skal være et tydelig skille på hvilke preparater som kan anvendes til fôring av friske dyr og hvilke som skal anvendes til sykdomsbehandling. Produksjonsmåtene må ikke å presse fram antibiotika og anvendelse av andre resistensfremmende preparater.

Uttalelse fra representantskapet i NBS - les hele saken

Inntektsforskjellen mellom jordbruket og samfunnet for øvrig øker igjen og inntektsforskjellene internt i jordbruket mellom bruksstørrelser, produksjoner og landsdeler føres videre. Dette viser prognoser for 2017. Tallene viser en liten inntektsvekst i perioden 2015 til 2017 for de fleste av brukene.

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har i dag lagt fram grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene. Inntektsutviklingen i jordbruket er belyst både gjennom totaltall for hele jordbrukssektoren og på enkeltbruksnivå.

Tallene viser en liten inntektsvekst i perioden 2015 til 2017 for de fleste av brukene.

- les hele saken

Stortinget avviser regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk!

Pressemelding:

Stortingets næringskomite har i dag lagt fram innstillingen til Stortingets behandling av Meld. St. 11 (2016 – 2017). På alle viktige punkter har et flertall på Stortinget avvist regjeringens nye mål og virkemidler, regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk er avvist. Vi er svært glade for at et flertall på Stortinget har avvist de aller fleste av regjeringens mange forslag til ny politikk, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Stortinget avviser regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk! - les hele saken

Økt lønnsomhet på egne arealer

Marsjordren fra Representantskapsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til årets jordbruksforhandlinger.

Arealressursene er jordbrukets viktigste ressurs!

Økt lønnsomhet på egne arealer - les hele saken

Vi ønsker et mangfoldig landbruk over hele landet

De siste månedene har jeg og mine kollegaer i næringskomiteen brukt mye tid på fremtidens landbrukspolitikk. Jordbruksmeldingen er enda ikke ferdig behandlet. KrF har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker at det skapes brede flertall for de viktigste elementene, og jeg håper fortsatt at Stortinget følger opp dette. Det har vært reist mange spørsmål knyttet til meldingen, blant annet i Nationen. La meg gi KrFs svar på noen viktige områder:

Vi ønsker et mangfoldig landbruk over hele landet - les hele saken

Et driftsvansketilskudd løser utfordringer

Norsk Bonde- og Småbrukarlag registrerer at regjeringen i jordbruksmeldingen advarer mot innføring av nye tilskudd som skal virke utjevnende på inntektsmulighetene i jordbruket. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sjølsagt ikke enig i en slik konklusjon.

Med en målsetting om en høgest mulig produksjon av mat i Norge må det føres en jordbrukspolitikk med virkemidler som sikrer at jordbruksarealet drives videre.

Et driftsvansketilskudd løser utfordringer - les hele saken

Norsk Gardsost-møte om upasteurisert melk 7/3

Et annet regelverk for salg av upasteurisert melk med hyppig prøvetaging og kontroll kan være tryggere enn dagens der det kan skje salg direkte fra gården uten å være organisert!

Norsk Gardsost-møte om upasteurisert melk 7/3 - les hele saken

Økt kraftforpris: Riktig prioritering av Sp

Norsk Bonde- og Småbrukarlag berømmer Senterpartiet for utspillet om økt kraftfôrpris.

- «Bruken av norske arealer går ned, samtidig som kraftfôrforbruket øker. Med dagens prisforhold mellom kraftfôr og grovfôr, er det god økonomi for bønder å øke kraftfôrandelen i fôrseddelen til drøvtyggere. Samtidig er denne utviklingen en trussel mot nasjonens matsikkerhet», sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Økt kraftforpris: Riktig prioritering av Sp - les hele saken

Heltids- og/eller deltidsbonden?

Norge er et land med gårdbrukere som i svært varierende grad livnærer seg av gården og de ressursene som er knyttet til eiendommen. Likevel ivaretar alle viktige forvaltningsoppgaver som dyrking av jorda, opprettholdelse av kulturlandskap og bidrag til levende bygder rundt omkring i vårt langstrakte land.

Heltids- og/eller deltidsbonden? - les hele saken

Sats konkret sammen med oss, statsråd Dale!

«Supert, statsråd Dale!» utbryter leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, da hun får servert nyheten om at landbruks- og matminister Jon Georg Dale lanserte strategien «Opplevingar for ein kvar smak – Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar» under Grüne Woche.

Sats konkret sammen med oss, statsråd Dale! - les hele saken

NBS i høyring til Stortingsmelding nr. 11- Endring og Utvikling

Regjeringa si jordbruksmelding bryt med den forrige meldinga sine intensjonar for jordbruket, ved at kostnadseffektiv matproduksjon skal vera hovudmål, medan forrige melding hadde som fundament bærekraftig matproduksjon basert på nasjonale ressursar.

NBS i høyring til Stortingsmelding nr. 11- Endring og Utvikling - les hele saken

Skyttergravskrig på den nye Stortingsmeldinga?

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er ikkje særleg interessert i å gå i skyttargravene omkring den nye meldinga for jordbruket. Ein slik stillingskrig med regjeringa på det som no er kome som framlegg til nasjonal jordbrukspolitikk for dei neste åra, er nærast bortkasta. I meldinga låg som forventa enno meir av den liberalismen som har som resultat meir fokus på volum, konkurranse, effektivitet, produksjon der denne er billegast og angrep på marknadsordningar. I tillegg skal hardt tilkjempa sosiale ordningar for bøndene fjernast.

Skyttergravskrig på den nye Stortingsmeldinga? - les hele saken

Liberalisering – fordekt forenkling

Regjeringen har i dag lagt fram sin melding om behovet for endringer i jordbrukspolitikken. Meldingen kjennetegnes ved mange forslag til såkalte forenklinger i virkemidlene over jordbruksavtalen, som f. eks. liberalisering av markedsordningene, fjerning av målet om 15 prosent forbruk og produksjon av økologisk mat innen 2020.

Liberalisering – fordekt forenkling - les hele saken

DE STØRSTE BRUKENE - DE BESTE OMRÅDENE ØKER INNTEKTENE MEST

Driftsgranskingene for 2015 ble offentliggjort i dag og viser at de største gårdsbrukene og de beste områdene øker sine inntekter mest. Bruk over 500 daa har en gjennomsnittlig inntektsøkning på 16 %. Bruk under 50 daa har en gjennomsnittlig inntektsnedgang fra 2014 til 2015 på 2 %.

DE STØRSTE BRUKENE - DE BESTE OMRÅDENE ØKER INNTEKTENE MEST - les hele saken

Uttalelse fra landsmøtet - Ny landbrukspolitikk

Regjeringen har varslet fremleggelse av en ny Stortingsmelding om Landbrukspolitikken høsten 2016 som vil bli behandlet i Stortinget våren 2017.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag setter matvaresikkerhet som overskrift for en framtidig mat- og jordbrukspolitikk. Dette handler om retten til og muligheten for en egen nasjonal matproduksjon i Norge. Det må være et mål å kunne forsyne landets befolkning med egenproduserte varer i så stor grad som mulig.

Uttalelse fra landsmøtet - Ny landbrukspolitikk - les hele saken

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Forslagene innebærer at:
• Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
• Det innføres en hjemmel for forskrift om beløpsgrense ved priskontroll.
• Priskontrollen oppheves på rene skogeiendommer.
Les mer om forslagene som har høringsfrist 26. september 2016

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven - les hele saken

Glyfosat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i styremøte 16. juni 2016 behandlet saken om evt utfasing av glyfosat. Styret støtter en utfasing, og kommer med følgende bemerkninger:

Styret støtter at det utarbeides en plan for utfasing, men dersom planen skal være gjennomførbar og vinne innpass hos bønder som ser store problemer med utfasing, må planen inneholde en stor del med alternative arbeidsmetoder, mottiltak som kostnadsmessig stiller likt med glyfosat. Til dette arbeidet trengs det forskning og praktisk rettet utviklingsarbeid som næringen finner gjennomførbar

Glyfosat - les hele saken

Høring om forslag til endringer i jordbruksfradraget

Avgrensing av muligheten for å komme inn under jordbruksfradraget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag går inn for at tilleggsnæringer som tar utgangspunkt i gardens ressurser, arbeidskraft og utstyr fortsatt skal gi grunnlag for jordbruksfradrag.

Høring om forslag til endringer i jordbruksfradraget - les hele saken

Appell TTIP TISA

Gode venner og demokratiforkjempere!
Kjære alle dere som eter mat!
Vi må sammen slåss for folkestyre og demokrati!
Demokratiet er åpenbart et stort problem for de interessene som ønsker å rive ned alt vi og våre formødre og -fedre har skapt i dette landet og i denne verden. Vi må sammen slåss for demokrati. Vi må slåss for retten for barn, unge og de ufødte til å velge en annen vei enn det kommersialiserte system! Et kynisk kommersialisert system som bare bekrefter sin makt, og avskaffer vårt folkestyre.
Hastebehandling i Stortinget av overføring av Finanstilsynet til ESA, er bare siste skudd på stammen. Hva er det som haster?

Appell TTIP TISA - les hele saken

Leder i Aftenposten 19/5: Målene for landbruket må vektlegges tyngre

Jordbruksoppgjøret viderefører landbrukspolitikken - men når ikke målene Stortinget har satt.

Da Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag leverte inn sitt felles krav til jordbruksforhandlingene for tre uker siden, ba de om en ramme på 860 millioner kroner, det laveste kravet på mer enn ti år. Bøndene ville jevne ut lønnsgapet som har oppstått de siste årene og sikre et mangfold av gårder, ikke bare store enheter.

Leder i Aftenposten 19/5: Målene for landbruket må vektlegges tyngre - les hele saken

Brudd i jordbruksforhandlingene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i kveld gitt tilbakemelding til statens forhandlingsleder om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag bryter årets jordbruksforhandlinger. Bruddet kom etter intense forhandlinger en ukes tid, uten at partene kom så nær hverandre at det var mulig for NBS å kunne inngå en avtale.

Brudd i jordbruksforhandlingene - les hele saken

Jordbruket starter forhandlinger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vurdert statens tilbud og blitt enige om å gå i forhandlinger med staten. Forhandlingene starter med en gjennomgang av posisjoner.

Jordbruket starter forhandlinger - les hele saken

Staten tilbyr 90 millioner - Svært krevende forhandlinger

Staten har i dag lagt fram tilbudet til jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en ramme på 90 millioner kroner, mens jordbrukets krav hadde en ramme på 860 millioner kroner.

Staten tilbyr 90 millioner - Svært krevende forhandlinger - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2016

Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med Norges Bondelag om felles krav til jordbruksavtale som skal leveres Landbruks- og Matdepartementet mandag 25. april kl 12.  Partene går igjennom kravet sammen. Deretter blir det lagt fram for media og kommentert i en pressekonferanse klokka 13.

Staten kommer med sitt tilbud tirsdag 3. mai. Bondeorganisasjonene går igjennom tilbudet og bestemmer seg for å gå videre med forhandlinger eller ikke. Bondelagets leder Lars Petter Bartnes leder forhandlingane på vegne av landbruket mens  departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet leder forhandlingane på vegne av staten. I år vil det antageligvis bli en avklaring før pinse, dvs fredag 13. mai. Jordbruksavtalen blir formelt vedtatt av Stortinget i juni.

Jordbruksforhandlingene 2016 - les hele saken

Så frø for trygg mat

Stortingspresident Olemic Thommessen mottar frøpose av leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

- Det er flott at Stortinget i år har bedt om en nasjonal strategi for å sikre mangfold av pollinerende insekter. Vår såfrøaksjon følger også opp Stortingets arbeid, sa Merete Furuberg.

«Vær med og så frø for trygg mat for framtida!» er appellen til alle

Så frø for trygg mat - les hele saken

17. april - Verdens Småbrukardag

Den 17. april markeres internasjonalt som verdens småbrukardag. Dagen er valgt for å minnes de 19 småbrukerne som i 1996 ble skutt og drept av brasiliansk paramilitære, innleid av myndigheter for å rydde plass for store internasjonale selskaper som ønsket å ta over jorda som lokale bønder har brukt til egen matproduksjon i Eldorado dos Carajas i Brasil. Dette er baksiden av «det norske landbrukseventyret» enten det gjelder den raskt-voksende kyllingen eller NRF-kua som produserer 10.000 l melk i året. Slike driftsmåter er ikke mulige uten høyt forbruk av kraftfôr med importert soya som protein-tilsetning. Ikke bare bidrar denne politikken til å redusere vår egen selvforsyning, som i 2015 var 42%, men vi bidrar samtidig til at fattige bønder og urfolk mister livsgrunnlaget, at det drives rovdrift på matjord og at vi påfører verden et klimaproblem gjennom avskoging av Brasils regnskoger.

17. april - Verdens Småbrukardag - les hele saken

32- dobler tilskudd til enkeltprodusenter

Fjorårets jordbruksavtale endte med en uendret budsjettramme for jordbruket totalt sett. Likevel får enkeltprodusenter økning på over 1 million kroner.

32- dobler tilskudd til enkeltprodusenter - les hele saken

Inntektsforskjellene øker

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har i dag lagt fram grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene. Tallene viser store inntektsforskjeller mellom ulike produksjoner og at inntektsforskjellene mellom store og små bruk øker mye.
- Dette er en svært negativ og uheldig utvikling, men den er styrt og ønsket av Regjeringen, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Inntektsforskjellene øker - les hele saken

Landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene

Landbruket er en større del av løsningen enn problemet for klimaet! Dette var budskapet til Erik Eid Hohle, lederen i utvalget som har vurdert landbrukets klimautfordringer, da han innledet for styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene - les hele saken

Uttalelse fra fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 31.03.2016

Tydelig marsjordre!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner det må etableres en landbrukspolitikk som har matvaresikkerhet som overordnet mål.

Det norske jordbruket preges av noen sentrale utviklingstrekk. Jordbruksarealet går ned og utviklingen i avlingsnivå stagnerer eller er fallende. Importen av fôr øker. Mer og mer av husdyrproduksjonen som foregår i Norge er basert på arealer i utlandet fordi spesialisering og økte krav til avdrått stiller krav om en annen fôrseddel. Samtidig registrer vi at arbeidsforbruket i jordbruket går ytterligere ned.

Uttalelse fra fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 31.03.2016 - les hele saken

I år må vi stå sammen

Jordbruksforhandlingene nærmer seg med stormskritt. Hvis vi vil skape en ny og bærekraftig kurs for det norske landbruket, må alle gode krefter stå sammen og kreve endring.

I år må vi stå sammen - les hele saken

Møter med organisasjoner før Jordbr forhandlingene 2016

8. og 9 mars tar forhandlingsutvalget i NBS og politisk ansatte i sekretæriatet i mot en rekke organisasjoner for å få innspill forut for Jordbruksforhandlingene. Blant organisasjonene er Norsvin, Geno, Tyr, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Sau og Geit, Oikos, Kornbøndenes Interesseorganisasjon m.fl.

Bildet er fra møtet med delegasjonen fra Norsk Landbruksrådgivning.

Møter med organisasjoner før Jordbr forhandlingene 2016 - les hele saken

Avvis forslaget til endringer i jordbruksfradraget!

Regjeringens forslag om å gjøre endringer i skattefradraget som vil redusere beskatningen for de største brukene og øke skatten for de minste og mellomstore bruka som driver tilleggsnæringer med utgangspunkt i gardens ressurser er helt uakseptabelt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg. Dette forslaget må Stortinget avvise!

Avvis forslaget til endringer i jordbruksfradraget! - les hele saken

Ja til import, nei til dyrking

Miljødirektoratet sa igår ja til import av den insektresistente genmodifiserte maisen MON810. Paradoksalt nok anbefaler Miljødirektoratet at den ikke tillates dyrket i Norge fordi de mener dyrking kan skade naturen.

Ja til import, nei til dyrking - les hele saken

Produktivitetskommisjonen

Fredag møtte Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en rekke andre organisasjoner, finansminister Siv Jensen for å diskutere produktivitetskommisjonens rapport.

Produktivitetskommisjonen - les hele saken

Ønsker ikke import

I en høringsuttalelse går Norsk Bonde- og Småbrukarlag imot import av planter og formeringsmateriale av eple og pære.

Ønsker ikke import - les hele saken

Vil ikke fjerne konsesjonsloven

Norsk Bonde- og Småbrukarlag går mot regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven.

Vil ikke fjerne konsesjonsloven - les hele saken

Amnesti for ulovlig driftsfellesskap

Amnestiet innebærer at foretak som er i driftsfellesskap, men som ikke har søkt samlet før, nå kan melde fra til kommunenom forholdet. Foretakene vil da få beregnet tilskudd samlet for inneværende søknadsomgang, og det vil ikke bli kontrollert hvor lenge driftsfellesskapet har eksistert.

Amnesti for ulovlig driftsfellesskap - les hele saken

Melkekvotene uendret i 2015

Etter kvotedrøftingene i dag har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,03 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 for kvoteåret 2015.

Melkekvotene uendret i 2015 - les hele saken

MVA- grensen beholdes

Regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti ble i dag enige om statsbudsjett for 2015. Her ble det klart at beløpsgrensen for MVA- registrering beholdes på dagens nivå, 50.000 kroner.

MVA- grensen beholdes - les hele saken

Ønsker ikke økt konsesjonsgrense for kylling

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er mot å øke grensen for konsesjonsfri produksjon av kylling fra 140.000 til 280.000. Av 17 svar på høringen om å øke konsesjonsgrensen, er kun ett positivt i forhold til økt grense.

Ønsker ikke økt konsesjonsgrense for kylling - les hele saken

Høring i Energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag deltatt på høring i Energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet 2015. NBS tok særlig opp tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak og antall ynglinger av rovvilt.

Høring i Energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet - les hele saken

Ny vurdering av erstatningssaker på rovvilt

77 sauebønder som i sommer fikk sakene sine avvist, skal likevel få kravene om rovvilterstatning vurdert av Miljødirektoratet.

Ny vurdering av erstatningssaker på rovvilt - les hele saken

Høring i Næringskomiteen om statsbudsjettet

Leder Merete Furuberg og generalsekretær Olaf Godli deltok i går på høring i næringskomiteen om statsbudsjettet 2014.

Høring i Næringskomiteen om statsbudsjettet - les hele saken

Krf sitt alternative statsbudsjett

I likhet med Venstre, går Krf mot flere av regjeringens forslag som rammer landbrukssektoren negativt.

Krf sitt alternative statsbudsjett - les hele saken

Venstre sitt alternative statsbudsjett

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Venstre flere endringer som vil være positive for norsk jordbruk. Blant annet går Venstre imot å heve beløpsgrensen for registrering i momsregisteret fra 50.000 til 150.000 kroner.

Venstre sitt alternative statsbudsjett - les hele saken

Statsbudsjettet – manglende satsing på økt matproduksjon

Kombinert med jordbruksoppgjøret 2014 vil statsbudsjettet bidra til å forsterke de negative trendene i jordbruket, sier Merete Furuberg Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Statsbudsjettet – manglende satsing på økt matproduksjon - les hele saken

Mattilsynet har ikke varslet beitenekt i Gudbrandsdalen

I et møte med Bondelaget, Norsk Sau og geit og Bonde- og Småbrukarlaget 13. oktober 2014 presiserte Mattilsynet at de 20 beitebrukere i jervesonen i Gudbrandsdalen fikk pålegg om å iverksette ytterligere tiltak for å redusere tap av småfe på beite i årets beitesesong.

Mattilsynet har ikke varslet beitenekt i Gudbrandsdalen - les hele saken

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 3
(nr-10-side-3-13-desember.pdf, 411kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 9
(nr-10-side-9-13-desember.pdf, 279kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 17
(nr-10-side17-13-desember.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 28
(nr-10-side-28-13-desember.pdf, 934kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-2020.pdf, 78kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as