Åpen høring i Stortingets næringskomite torsdag 28. mars 2019

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er bekymret for den økonomiske innstramningen Veterinærinstituttet er satt i, og de avgjørelser som er tatt for å redusere utgiftene for instituttet. En flytting av Veterinærinstituttet til Ås bør ikke gå utover virksomhet i distriktene.

Representantforslag 86 S (2018-2019) fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth,Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet Dokument 8.86 S (2018-2019)


Vi i Norsk Bonde og Småbrukarlag støtter forslagsstillerne i dette Dok 8 forslaget. Vi er bekymra for den økonomiske innstrammingen Veterinærinstituttet er satt i, og de avgjørelser som er tatt for å redusere utgiftene for instituttet. En flytting av Veterinærinstituttet til Ås bør ikke gå utover virksomhet i distriktene. I 2015 var samme saken oppe med vedtak i Stortinget, som ba regjeringen sikre kompetanse og virksomhet innen både fastlandssektor og fiske i Nord Norge. Det gjaldt da også obduksjonsenheten og laboratorievirksomhet i Tromsø. Vi ser av Nationen i går at Veterinærinstituttet har funnet en løsning for obduksjon 1 år til. Det er veldig bra, men det er bare en midlertidig løsning. Vi mener det er behov for å ha en mer langsiktig plan på plass her, ikke at dette er oppe hvert 4 år.

Dette gjelder ikke bare Nord Norge, som region, men også Rogaland, et av våre største matproduksjonsområder.
Norge er et langstrakt land med bosetning, aktivitet, fiske og landbruksdrift og turisme i hele landet. I tillegg grenser vi både til Sverige, Finland og Russland i Nord, og vi har ei særs lang kystlinje. Dermed er det viktig å opprettholde beredskap og kompetanse på dyrehelse, mattrygghet, diagnostikk og rådgiving i hele landet. Norsk Bonde og Småbrukarlag ser med uro på nedbemanning og endring som kan føre til dårligere lokalkunnskap og stedlig kompetanse av veterinærfaglig art. Nord Norge er en stor region som også favner Svalbard, dermed er tilstedeværelsen enda viktigere for å sikre landsdekkende beredskap. Det må regjeringa vår sørge for.

Det må opprettholdes laboratorier og obduksjonsmulighet på regionalt nivå som i dag, slik at det er en reell mulighet til å benytte seg av disse ved akutte behov.

Nedleggelse av obduksjon og laboratoriet i Tromsø, er det vi opplever som det mest prekære i denne sammenhengen. Det er imidlertid også særs viktig å beholde de andre enhetene for å sikre oppgavene. Regjeringen må sikre at dette skjer.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Koronasmitte
(folg-faglige-rad-om-koronasmitte.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene på vent
(jordbruksforhandlingene-pa-vent.pdf, 481kB)

/share/mime/48/pdf.png Styrk kornbonden!
(styrk-kornbonden.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Fraktkostnader rundballer
(fraktkostnader-rundballer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as