DE STØRSTE BRUKENE - DE BESTE OMRÅDENE ØKER INNTEKTENE MEST

Driftsgranskingene for 2015 ble offentliggjort i dag og viser at de største gårdsbrukene og de beste områdene øker sine inntekter mest. Bruk over 500 daa har en gjennomsnittlig inntektsøkning på 16 %. Bruk under 50 daa har en gjennomsnittlig inntektsnedgang fra 2014 til 2015 på 2 %.

Østlandets flatbygder og Jæren har en gjennomsnittlig økning på mellom 21 – 28%, mens Agder og Vestlandet har en økning på 1%.

Dette er det første året som viser endringer etter at regjeringen Solberg tok over. Tallene som nå framkommer er delvis et resultat av jordbruksoppgjøret 2014, det første med den nye regjeringen og oppgjøret i 2015. 2014 oppgjøret kjennetegnes av store omfordelinger fra små til de aller største brukene og at budsjettmidlene ikke ble økt.

2015 kjennetegnes også av et svært godt kornår, med store avlinger og fine innhøstingsforhold, i tillegg opplevde svineproduksjonen et marked i balanse og økende priser.

Resultatene fra driftsgranskingene er ikke overraskende, de beste områdene og de største brukene kommer best ut. Områder med vanskelige driftsforhold taper. Dette bare understreker behovet for å utvikle virkemidler som kan sikre et jordbruk over hele landet, sier fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Arne Lofthus.
At kornbruka øker sine inntekter betydelig skyldes forhold som verken jordbruk eller regjeringen har kontroll over, jeg håper derfor Dale ikke bokfører det som regjeringens seier, avslutter Lofthus.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as