Enighet om fordelingen i Jordbruksoppgjøret

Etter bruddet i de ordinære jordbruksforhandlingene 16. mai fastsatte Stortinget 16. juni en ny totalramme for årets jordbruksoppgjør på 625 mill. kroner. Stortinget vedtok samtidig prisramma på 150 mill. kroner innenfor denne totalramma samt bl.a. nivået for prisnedskriving av korn til kraftfôr.

Det har vært ført fordelingsforhandlinger siden tirsdag 20. juni. Jordbruket og staten har i dag blitt enige om bruken av budsjettmidlene.

Sammenlignet med statens opprinnelige tilbud er det i hovedsak gjort endringer innenfor følgende poster:

 •  Videreføring av målprismodellen for gris
 • Økte bevilgninger til bl.a. investeringsmidler i jordbruket, lokalmat- og reiselivssatsingen, et nytt utviklingsprogram for geitehold, utviklingsmidler til økologisk jordbruk, dobling av tilskuddet til drenering osv.
 • Distriktstilskudd bær, mjølk og kjøtt
 • Ny innretning på driftstilskudd til mjølkekyr og ammekyr og med en betydelig satsøkning
 • En betydelig forbedring av statens opprinnelige forslag til endring av beitetilskuddene
 • Økning i tilskudd til veterinære reiser
 • Økning i dagsatsen for tilskudd til avløsning ved sjukdom

-          Det har dessverre ikke vært mulig å endre på statens opplegg mht. å fjerne/redusere arealtilskudd grovfôr i sone 1 og 3. Diskusjonen rundt dette forholdet har endret seg fra å være en faglig diskusjon om og rundt kanaliseringspolitikken til å bli en rein politisk diskusjon uten faglig forankring, noe jeg beklager sterkt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

 

 

/share/mime/48/pdf.png Enighet i fordelingsoppgjøret i Jorbruksoppgjøret
(sluttprotokoll-med-fordelingsskjema.pdf, 646kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as