Fagpolitisk seminar i Oppland Bonde og Småbrukarlag

Seminaret er lagt opp i tre samlinger. Det første blir lørdag 2. mars 2019 med oppstart kl 10.00. Se program:

De to andre oppfølgingsdagene kommer til høsten. Da blir det lagt vekt på fag, agronomi og økonomi. Programmet er ikke endelig fastlagt med innledere og tema.

Du/dere inviteres til å delta på seminaret. På grunn av bevertning og andre utgifter ser vi oss nødt til å kreve dere for en liten deltakeravgift på kr 150, per deltaker og dag. Kan betales ved frammøte eller vipses til vipps nr 538447.
Bindende påmelding første dag, til Terje Holen, tlf 909 72675, eller e-post terje.holen@smabrukarlaget.no innen 23. februar 2019. Begrenset antall plasser, så først til mølla.......

Dag en, lørdag 2. mars 2019, kl 10.00, på Felleskjøpet Lillehammer, Industrigata 56.

Gras erstatter kraftfor.
Kl 10.00. Norsk sjølforsyning basert i størst mulig grad på norske resurser.
Handelsavtaler. Importkvoter. Tollvern. Nasjonale muligheter.
Christian Anton Smedshaug, Agri annalyse, innleder
Spørsmål og korte kommentarer.

Kl 12.00 Matpause.

Kl 13.00 Utmarksbeite som framtidig ressurs for kjøtt og mjølkeproduksjon.
Beitekvalitet. Grasarter. Beitepress/ Beitekapasitet.
Yngve Rekdal, NIBIO, innleder
Spørsmål og korte kommentarer.

Kl 15.00 Avslutning.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Koronasmitte
(folg-faglige-rad-om-koronasmitte.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene på vent
(jordbruksforhandlingene-pa-vent.pdf, 481kB)

/share/mime/48/pdf.png Styrk kornbonden!
(styrk-kornbonden.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Fraktkostnader rundballer
(fraktkostnader-rundballer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as