Følger opp Stortinget!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. – Kravet følger opp Stortingets behandling av Meld St. nr. 11 og Innst. 251 S om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper, øke produksjonen med basis i norske arealressurser og en prioritering av små og mellomstore bruk. - Vi er svært fornøyd med at Stortinget har avvist regjeringens mange forslag om å fjerne landbrukssamvirkets markedsreguleringsansvar for korn, egg, geitmjølk, samt markedsordningene for poteter og epler, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.

-Kravet følger opp Stortingets inntektsmål om å redusere inntektsgapet til andre grupper, og utgjør 1.450 mill. kroner eller 31.700 kroner pr. årsverk, sier Furuberg.

Jordbrukets krav har en tydelig fordelingsprofil. - Vi har prioritert midlene til små og mellomstore gårdsbruk, noe som går klart fram av referansebruksberegningene. Referansebruk nr. 12 med «de 1/3 minste melkebruka» får et betydelig større tillegg pr. årsverk enn referansebruk nr. 13 med «de 1/3 største melkebruka». I tillegg har vi prioritert kornproduksjonen høyt, fordi korn er nøkkelen for å øke matproduksjonen i Norge. I kornsektoren har en de siste årene ikke hatt differensierte virkemidler for å løfte inntektene.  I år krever jordbruket en differensiering i arealtilskuddet korn for bruk under 400 daa, mellom 400 – 800 daa og over 800 daa.  Et samlet jordbruk krever videre at det blir innført et driftsvansketilskudd i 2019 og at bunnfradraget reduseres fra 6.000 kroner til 3.000 kroner pr. bruk. Jordbrukets krav inneholder også en betydelig satsing på melkeproduksjonen på Vestlandet, noe som er svært positivt, framholder Furuberg. Overproduksjonen i saueholdet gjør dessverre at denne produksjonen i år har fått et vesentlig mindre påslag enn produksjoner som er i markedsbalanse, men kravet inneholder en spesiell satsing på sauebruk med opptil 100 dyr, sier Furuberg

 -        Vårt mål er å få en avtale i årets forhandlinger. Vi forutsetter at regjeringen følger opp Stortingets behandling av jordbruksmeldinga, avslutter Furuberg.

Vedlegg: Kravdokument, referansebruksberegningene og fordelingsskjema

For mer info:

Merete Furuberg                   90163092

Olaf Godli                               97546142

John Petter Løvstad                45025212

/share/mime/48/pdf.png Jordbrukets kravdokument
(jordbruket-krav-2017.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbrukets krav
(jf-17-referansebruk.pdf, 103kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbrukets krav
(jf-17-fordelingsskjema.pdf, 223kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as