Framtidsbonden - en leilending?

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at Rema, som eier av Norsk Kylling, nå kommer med et utilslørt forsøk på vertikal integrering i produksjonskjeden for kylling. Saken gjelder anbudet som Norsk Kylling har sendt ut til fôrleverandørene i Trondheimsdistriktet om levering av billigere kraftfôr til kyllingprodusentene som leverer til Norsk Kylling.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan ikke akseptere at kyllingprodusentene skal bli tvunget til å kjøpe kraftfôr fra en bestemt leverandør. Kyllingprodusentene må sjølve få bestemme hvilke leverandører de skal kjøpe driftsmidler fra.
Kyllingprodusentene i Norge er allerede i dag sterkt bundet til en av tre aktører på mottakersiden gjennom de produksjonskontraktene som finnes mellom produsent og mottaker. Denne bindingen vil bli enda sterkere dersom mottakeren av kyllingen også får kontroll med fôrleveransen til kyllingprodusentene. Dette er starten på utviklingen mot et jordbruk som vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ikke vil ha i Norge. Det er mulig å tenke seg at integreringen også vil kunne bli utvidet til å gjelde andre typer driftsmidler. Resultatet av en slik utvikling er at bonden - kyllingprodusenten – blir sittende igjen som en leilending i produksjonskjeden og slik skal vi ikke ha det. Framtidsbonden – en leilending? Nei, takk!
Min oppfordring går til Reitan som eier av Rema og Norsk Kylling; avblås dette utspillet om vertikal integrering!

Merete Furuberg,
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as