Furuberg vil ta priskrisa for sau opp med landbruksministeren

Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til nyutbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon, sier Merete Furuberg

Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til nyutbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Sauenæringa har brukt 40 millioner kroner på å dumpe prisene på sau og kjøtt blir eksportert med tap, meldte Nationen lørdag. Bønder får rekordlave slaktepriser. Samtidig har landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) flere ganger avvist ønsker fra Innovasjon Norge om å bremse investeringsstøtten til nye sauefjøs. Tilskuddene må i slike tilfeller flyttes fra økt volumproduksjon til å løse andre samfunnsoppgaver med sauenæringa, sier Furuberg. Villet overproduksjon? Småbrukarlaget varsler at organisasjonen vil ta saken inn for Næringskomitéen på Stortinget og med Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Sauen er viktig landskapspleier, hindrer gjengroing og har stor betydning for biologisk mangfold. Norsk ull og skinn kan bli større kvalitetsprodukt. Sauebruka er viktige arbeidsplasser i Distrikts-Norge, fortsetter Furuberg. Ved nyttår lå det 3.200 tonn saue- og lammekjøtt på lager. Tall fra starten av oktober viser at det er eksportert 442 tonn småfekjøtt i år, mens det bare var rundt to tonn i hele fjor. Før helga oppfordret bondeorganisasjonen Norsk Sau og Geit sauebønder til å parre færre sauer i høst og på den måten hjelpe til i den vanskelige marknadssituasjonen.

Furuberg er opprørt over at det eksporteres kjøtt til dumpingpris for å bli kvitt overskuddet, samtidig som staten gir titalls millioner til nye sauefjøs – mens lageret vokser igjen. Dette er uansvarlig bruk av skattebetalernes penger. Skjønner ikke regjeringa dette, eller er overproduksjon av sau og lam en villet politikk for å presse prisene?

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, uttalte til Nationen før helga at han mener det er samfunnsøkonomisk uforsvarlig å fortsette med støtten til nye sauefjøs og ber landbruksministeren ta grep.

Furberg viser til at mange bønder sitter igjen med tap i hundretusenkronersklassen.

– Jeg mener også at innføringa av lammeslakttilskuddet som premierer volumproduksjon og de tyngste sauerasene, var et feilgrep. Dette er også en årsak til overproduksjon i saueholdet, forklarer Furuberg.

Furuberg vil ta priskrisa for sau opp med landbruksministeren


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as