Inngår avtale med staten

Etter at staten la fram sitt tilbud 7. mai, har partene i dag kommet fram til en jordbruksavtale på   1.240 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjør 720 mill. kroner. Statens opprinnelige tilbud var på 1.000 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjorde 640 millioner kroner. Jordbruket krevde 1.920 mill. kroner, og budsjettmidlene utgjorde 1.360 mill. kroner.

For å oppnå kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper måtte jordbruk ha kr. 20.000,- pr. årsverk. Avtalen gir grunnlag for en inntektsvekst på ca 20.600 kroner per årsverk i jordbruket. -Jeg er fornøyd med at vi for første gang siden Solberg ble statsminister har klart å oppnå samme kronemessig inntektsvekst som andre grupper og jeg forventer at dette vil være retningsgivende for kommende oppgjør, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff.

Hovedprioriteringene i kravet fra jordbruket var styrking av lønnsomheten i norsk kornproduksjon for å øke selvforsyningen. Etablering av et innovasjons- og vekstprogram for grøntsektoren, med satsing også på mindre grøntprodusenter med lokal omsetning. Økt beitebruk i utmark og en klar satsing på små og mellomstore melk- og kornbruk. Ved jordbruksoppgjøret i 2014 ble de øvre begrensningene i husdyrtilskuddene fjernet sammen med øvre tak på arealtilskuddene til frukt, bær og grønnsaker. Dette førte til en betydelig omfordeling av budsjettmidler fra små og mellomstore bruk til de aller største. Ved årets forhandlinger foreslo jordbruket å innføre moderate tak.

Årets avtale fører til en betydelig styrking av norsk kornproduksjon, selv om jordbrukets krav om strukturprofil på arealtilskuddene ikke ble vedtatt. Det er enighet om å etablere et innovasjons- og vekstprogram for grøntsektoren samt en satsing på produsenter som ønsker å etablere småskala grønt produksjon.

Det er enighet om en økt satsing på utmarksbeitetilskudd for storfe mens det for småfe er en beskjeden økning. -Jeg beklager at det ikke var mulig å komme fram til en større satsing på utmarksbeitetilskuddet på småfe. Beiting i utmark er viktig for biologisk mangfold og for å holde kulturlandskapet i hevd, sier Hoff.

For melkeproduksjoen er det en styrking av de små og mellomstore brukene ved heving av satser på driftstillegget og strukturtilskuddet til små og mellomstore melkebruk.

Når det gjelder jordbrukets moderate forslag til «tak» og øvre begrensinger, var ikke regjeringen villig til å støtte jordbruket. Dette beklager jeg, avslutter Hoff.

For mer info:
Kjerstti Hoff 97120960
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as