Ja til import, nei til dyrking

Miljødirektoratet sa igår ja til import av den insektresistente genmodifiserte maisen MON810. Paradoksalt nok anbefaler Miljødirektoratet at den ikke tillates dyrket i Norge fordi de mener dyrking kan skade naturen.

- Argumentene som legges til grunn for å anbefale forbud mot dyrking i Norge, er like relevante i de land vi eventuelt skal importere fra. Det er en risiko for at den genmodifiserte maisen MON810 ikke bare dreper skadeinsekter, men også nytteinsekter, bakterier og mikroorganismer i jorda, sier Aina Bartmann, koordinator for nettverk for gmo- fri mat og fôr.

I Spania som er det eneste landet i EU der det dyrkes GMO har de negative konsekvensene av introduksjonen av MON810 for konvensjonelle bønder vært store. Det er store problemer med GMO- forurensing til de som ikke dyrker MON810. Det økologiske landbruket har blitt redusert fordi de mister muligheten til å selge sine produkter som økologiske i markedet på grunn av ufrivillig GMO innblanding.

Generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Olaf Godli, er overrasket over Miljødirektoratets vurdering:

- Det er merkelig at den genmodifiserte maisen tillates for import til Norge, men ikke for dyrking fordi den skade naturen. Det gir liten mening. Føre- var prinsippet tilsier dessuten at en skal vente med å tillate import til man er helt sikre på konsekvensene. Med den vinglingen som Miljødirektoratet har vist i denne saken, er jeg ikke overbevist om at så er tilfelle.

Nettverk for GMO-fri mat og fôr består av disse organisasjonene: Naturvernforbundet , Debio - Fremtiden i våre hender - Greenpeace - Natur og Ungdom - Norges Bondelag – Norsk bonde- og småbrukarlag - Norges Bygdeungdomslag - Norges Bygdekvinnelag - Norsk landbrukssamvirke – Oikos - Spire – Utviklingsfondet – Biologisk-dynamisk forening – Norges Birøkterlag. I tillegg er Coop Norge Handel med i nettverket.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as