Sentralt for å komme fram til en avtale vil være at en oppnår å styrke mulighetene til å bruke jorda over hele landet til matproduksjon. Avstanden mellom jordbruket og staten er stor på flere punkter. Denne avstanden må reduseres for at det skal bli en avtale.

Jordbruket forventer en betydelig forhandlingsvilje. Sentralt for å oppnå en avtale vil være at kravet om å løfte kornproduksjonen, styrke strukturen i næringa og satse på frukt, bær og grønt. I tillegg må inntektsmulighetene styrkes. Jordbruket forventer en betydelig forhandlingsvilje fra motparten i den videre prosessen.

Forhandlingene starter fredag 10.mai og skal være avslutta senest torsdag 16. mai.