Ved jordbruksoppgjøret blir det forhandlet om hvordan de økonomiske rammebetingelsene for bonden skal utformes det kommende året.

Det er alltid et spenningsmoment ved om partene er i stand til i å bli enige om en avtale. Ved et eventuelt brudd vil de partiene ha flertall som står bak det jordbruket blir tilbudt. En flertallsregjering har vi ikke hatt siden jordbruksoppgjøret i 2013. Vi har heller ikke hatt en statsråd fra KrF i Landbruksdepartementet siden Kåre Gjønnes i perioden 1997-2000.