Krever «Handlingsplan for trygg mat»!

Det bakteriologiske landskapet endrer seg til det verre! Derfor er det viktig å holde skansen! Norge må være best i verden når det gjelder bakterieutfordringene! Det er viktig å produsere mat i Norge, men det er enda viktigere hvordan vi produserer den.

Hvert år dør 700 000 mennesker i verden på grunn av antibiotikaresistens. Produksjonsmåten av mat og jaget etter billigere matvarer er en av mange årsaker til denne faretruende utviklingen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil rette oppmerksomheten mot dette forholdet.
Det er viktig at Norge skal være best i verden når det gjelder antibiotikabruk i jordbruket. Men bakterietrusselen i framtida blir uhåndterlig dersom vi ikke retter større fokus på produksjonsmåte, smitteforebygging og dyre- og folkehelse i matproduksjonen.
Med bakgrunn i den kunnskapen som allerede er kjent, vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag sterkt oppfordre Stortinget til å vedta en jordbruks- og matpolitikk som sikrer trygg mat og god folkehelse. Dette innebærer bl.a. bedre kontroll med foreskriving av antibiotika, mindre besetninger, lavere produksjonspress og bedre kontroll av matvarer.
Friske dyr skal ikke ha antibiotika. Det skal være et tydelig skille på hvilke preparater som kan anvendes til fôring av friske dyr og hvilke som skal anvendes til sykdomsbehandling. Produksjonsmåtene må ikke å presse fram antibiotika og anvendelse av andre resistensfremmende preparater.
Vi må få en handlingsplan for trygg mat!

Merete Furuberg
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as