Kvotedrøftingene

I dagens drøftinger mellom Staten og jordbrukets organisasjoner ble forholdstallet for disponibel kvote kumelk fastsatt til 0,96 og forholdstallet for disponibel kvote geitmelk fastsatt til 0,94 for kvoteåret 2020.

Tine anslår at det i 2020 kan forventes et mottak av kumelk på om lag 1 452 mill. liter gitt et forholdstall på 0,96. Aktørene har meldt inn et kommersielt behov på 1 465 mill. liter. Kjersti Hoff tok opp behovet for stimulans til å øke bruken av norske fôrressurser.

Både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttet Tines ønske om å sette forholdstallet for kumelk til 0,96 for 2020.

Tines forslag til forholdstall for geitmelk var 0,93. Kjersti Hoff tok ordet og foreslo 0,94 med bakgrunn i bl.a positive signaler om eksport av hvit geitost. Norges Bondelag støttet dette. Staten fastsatte forholdstallet til 0,94.

I møtet orienterte også Landbruksdirektoratet om arbeidet med å klargjøre den ekstraordinære omsetningsrunden i 2020, jmf. protokollen av 16. oktober 2019 om nedskalering av melkeproduksjonen.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as