Kvotedrøftingene

I dagens drøftinger mellom Staten og jordbrukets organisasjoner ble forholdstallet for disponibel kvote kumelk fastsatt til 0,96 og forholdstallet for disponibel kvote geitmelk fastsatt til 0,94 for kvoteåret 2020.

Tine anslår at det i 2020 kan forventes et mottak av kumelk på om lag 1 452 mill. liter gitt et forholdstall på 0,96. Aktørene har meldt inn et kommersielt behov på 1 465 mill. liter. Kjersti Hoff tok opp behovet for stimulans til å øke bruken av norske fôrressurser.

Både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttet Tines ønske om å sette forholdstallet for kumelk til 0,96 for 2020.

Tines forslag til forholdstall for geitmelk var 0,93. Kjersti Hoff tok ordet og foreslo 0,94 med bakgrunn i bl.a positive signaler om eksport av hvit geitost. Norges Bondelag støttet dette. Staten fastsatte forholdstallet til 0,94.

I møtet orienterte også Landbruksdirektoratet om arbeidet med å klargjøre den ekstraordinære omsetningsrunden i 2020, jmf. protokollen av 16. oktober 2019 om nedskalering av melkeproduksjonen.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as