MVA- grensen beholdes

Regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti ble i dag enige om statsbudsjett for 2015. Her ble det klart at beløpsgrensen for MVA- registrering beholdes på dagens nivå, 50.000 kroner.

I tillegg ble det klart at forskningsmidlene til jordbruket økes med 32 millioner kroner, at det bevilges 5 millioner kroner til Sogn jord- og hagebruksskole og at støtten til organisasjoner over Landbruks- og matdepartementets budsjett økes med 5,5 millioner kroner, alt sett i forhold til regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glade for at flere negative endringsforslag fra regjeringens forslag til statsbudsjett ikke vil bli gjennomført:

- En tredobling av grensen for MVA- registrering ville betydd en tredobling av inntekter før merverdiavgiften på investeringer blir refundert. Dette ville vært svært vanskelig for mindre gårdsbruk og bedrifter, og det er gledelig at grensen beholdes på dagens nivå, sier Merete Furuberg, som også er glad for at forskningsmidlene økes og at det bevilges penger til Sogn jord- og hagebruksskole:

- Om vi skal ruste norsk landbruk for framtida er det viktig at det satses på forskning og innovasjon. Vi skal øke matproduksjonen og verdiskapingen fra norsk landbruk. Det er derfor positivt at forskningsmidlene økes. I tillegg er det bra at landets eneste yrkesskole som utdanner agronomer i økologisk landbruk får midler til videre drift. Denne skolen er et viktig verktøy for å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk, avslutter Furuberg.

Se hele avtalen her

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as