Ønsker ikke import

I en høringsuttalelse går Norsk Bonde- og Småbrukarlag imot import av planter og formeringsmateriale av eple og pære.

Mattilsynet fikk høsten 2012 i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet (LMD) å utarbeide et forslag til en dispensasjonsordning for import av eple- og pæretrær. En slik ordning ble etablert i januar 2013. Departementet har nå gitt Mattilsynet i oppdrag å utforme forslag til regelverk som åpner for en permanent import av plantemateriale av kjernefrukt også fra land der det er påvist pærebrann.

Norge har i lang tid hatt strenge bestemmelser for import av kjernefrukt, dvs. eple- og pæretrær, da det har vært forbud mot import av vertplanter for pærebrann fra land der denne skadegjøreren forekommer. De fleste av de landene som det er naturlig å importere slike planter fra, har pærebrann, og i praksis har import derfor foregått i meget liten skala. Inntil for få år siden har dessuten etterspørselen av dette plantematerialet i stor grad vært godt dekket av norske planteprodusenter, slik at spørsmålet om mer liberale importbestemmelser har vært noe mindre aktuelt. Nye sorter har det vært mulig å få inn gjennom en karanteneordning, selv om dette har vært en tidkrevende ordning.

Leder i Hagebruksutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øystein Pugerud, sier følgende om begrunnelsen for å gå imot import:

- Selv om en legger opp til strenge kontrollrutiner på importmaterialet, vil det før eller senere komme med nye planteskadegjørere som kan skape store problemer for fruktdyrkingen. På 80- tallet ble det åpnet for en suppleringsimport av eplegrunnstammer. Med den importen kom det med eplebladgallmygg, et insekt som vi ikke hadde i Norge. Etter et storstilt sprøyteprogram for å utrydde dette insektet, gav en etter 10 år opp, og insektet er nå et stort problem i nye plantefelt i Hardanger. Bioforsk, Mattilsynet og Vitenskapskomiteen har gjennom hele prosessen frarådet å åpne for import. Norsk Bonde- og Småbrukarlag går derfor imot at det skal bli permanent tilgang til import av eple og pære- plantemateriale på grunn av plantesikkerhet. Det bør også settes en sluttdato på dagens dispensasjonsordning som næringen kan innrette seg etter.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as