Produktivitetskommisjonen

Fredag møtte Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en rekke andre organisasjoner, finansminister Siv Jensen for å diskutere produktivitetskommisjonens rapport.

Rapporten peker på noen store utfordringer for det norske samfunnet framover, særlig omstillingen fra en oljedrevet økonomi, samt at den offentlige velferden må finansieres samtidig som at befolkningen blir stadig eldre.

Når det gjelder landbruk er kommisjonen sterkt kritisk til effektene av landbrukspolitikken, og da særlig til virkemidler som importvern og andre reguleringer som ikke bidrar til fri konkurranse. Kommisjonen mener også at politikken i dag innebærer et tap av økonomisk effektivitet og at et mål om høyest mulig selvforsyning av jordbruksvarer gir liten mening. Et slikt mål kan uansett oppnås med langt lavere kostnader enn i dag, ifølge kommisjonens rapport.

Generalsekretær i NBS, Olaf Godli, deltok på møtet på fredag:
- Det er vanskelig for jordbruket å kjenne seg igjen i denne rapporten. Når det gjelder utvikling i arbeidsproduktivitet er det få andre næringer i landet som kan måle seg med jordbruket de siste årene. Dessuten drøfter ikke kommisjonen verdien av de fellesgodene som landbruket produserer, samtidig som at det mer eller mindre slås fast at et mål om høy selvforsyning gir liten mening, uten særlig begrunnelse. Det er temmelig oppsiktsvekkende, all den tid det er et bredt flertall på Stortinget for å øke norsk matproduksjon. Både kommisjonen og de aller fleste politikere i Norge snakker om behovet for omstillingen fra oljeøkonomien, «det grønne skiftet». Vi skal altså utvikle en økonomi basert på de fornybare ressursene som finnes i skogen, jorda og i havet. Det er da spesielt at kommisjonen i praksis foreslår å fjerne de virkemidlene som har gjort at vi til nå har hatt, og har, en betydelig verdiskaping fra for eksempel jordbruket, sier Godli.

Organisasjonene som deltok på møtet er medlemmer av regjeringens kontaktutvalg:
NHO
LO
KS
Unio
Spekter
YS
Virke
Akademikerne
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Fiskarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

    Norsk Bonde- og Småbrukarlag
    Akersgata 41, 0158 Oslo

    Telefon sentralbord: 22 00 59 10
    E-post: post@smabrukarlaget.no

    Organisasjonsnummer: 970167943

    Kontonummer: 8101.05.36928

    Vipps nummer: 55 89 91

    Utviklet av Imaker as