Regjeringen følger ikke opp Stortinget – brudd i jordbruksforhandlingene

Etter å ha forhandlet i 8 dager måtte partene i jordbruksforhandlingene i dag konstatere at det ikke har vært mulig å bli enige om en ny jordbruksavtale. Det betyr at statens tilbud på 410 millioner kroner går til Stortinget og at Stortinget må ta ansvar for å vedta en jordbruksavtale.

Et flertall i Næringskomiteen bestående av H, FrP, KrF og V slo i Innst. 251 S fast at:
«Inntektsnivået i jordbruket varierer betydelig mellom bruk, men er gjennomgående lavt.»

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg mener dette utsagnet fra flertallet rettferdiggjør jordbrukets satsing på små og mellomstore bruk. Hun viser bl.a. til forslaget om å redusere bunnfradraget med 3.000 kroner og satsing på kornbruk under 400 daa.

Årets jordbruksforhandlinger har pågått bare et par uker etter at Stortinget vedtok viktige prinsipielle retningslinjer for jordbrukspolitikken i Norge. Stortingsbehandlingen innebar tilnærmet fullstendig nederlag for regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk på mange sentrale områder. Ett av de aller viktigste punktene var at Stortinget vedtok et annet og mer ambisiøst inntektsmål enn regjeringens forslag. Stortinget vedtok at:

« ..... inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. God markedstilpasning og produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsdannelsen.»

For å kunne oppfylle dette inntektsmålet har jordbruket lagt til grunn at avtalen må innebære kostnadsdekning, kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper og en reduksjon i inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.

I statens tilbud og gjennom de videre forhandlinger har ikke regjeringen vist vilje til å følge opp Stortingets viktige vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket. Forhandlingene i 2017 har i stor grad handlet om å operasjonalisere Stortingets vedtak.

Statens tilbud inneholdt også en rekke forslag til omprioriteringer med svært store konsekvenser for enkeltbrukere.

Jordbrukets krav var på 1.450 mill. kroner hvorav 805 mill. kroner ville gi den samme kronemessige inntektsutvikling som andre grupper. En tetting av inntektsgapet var den andre komponenten i jordbrukets krav og utgjorde 645 mill. kroner (15.000 kroner pr. årsverk). Jordbruket har utvist stor forhandlingsvilje, men har samtidig stått fast på Stortingets vedtatte inntektsmål.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212

/share/mime/48/pdf.png Regjeringen følger ikke opp Stortinget – brudd i jordbruksforhandlingene
(brudd-protokoll.pdf, 399kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as