Sats konkret sammen med oss, statsråd Dale!

«Supert, statsråd Dale!» utbryter leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, da hun får servert nyheten om at landbruks- og matminister Jon Georg Dale lanserte strategien «Opplevingar for ein kvar smak – Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar» under Grüne Woche.

Landbruks- og matdepartementet opplyser at lokalprodusert mat spiller en nøkkelrolle i den nye strategien. Det fremheves at det blir lagt mer vekt på den opplevelsesbaserte turismen, og at svært mange reisende viser økende interesse for mat som har ei historie.

- «Dette støtter Norsk Bonde- og Småbrukarlag! NBS tok initiativet til «Verdiskapingsprogrammet», og kjempet frem flertall for dette til tross for stor motstand for 16 – 17 år siden, særlig internt i jordbruket. Jeg tar imot den nye strategien med åpent sinn, og opplever ytterligere gjennomslag for denne delen av arbeidet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag», jubler Furuberg.

- «MEN – mye gjenstår når det kommer til konkretisering og politiske virkemidler. På vegne av NBS inviterer jeg derfor statsråd Dale til videre satsing sammen med oss til å prioritere, videreutvikle og utvikle politiske og økonomiske virkemidler som løfter frem lokalmat og landbruks- og reindriftsbasert reiseliv», uttrykker Furuberg.

- «Det går IKKE i lengden å frikoble lokale spesialiteter fra landbrukspolitikken!» fastslår leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as