Statsbudsjettet – manglende satsing på økt matproduksjon

Kombinert med jordbruksoppgjøret 2014 vil statsbudsjettet bidra til å forsterke de negative trendene i jordbruket, sier Merete Furuberg Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å heve den generelle beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret fra 50 000 kroner til 150 000 kroner. - Dette forslaget vil ramme mange i landbruket, og særlig unge i etableringsfasen. Regjeringen sier også i budsjettet at de "vil legge til rette for å få fleire unge til å ønskje å gå inn i næringa". Det er ikke samsvar mellom det regjeringa sier at de vil gjøre og det de gjør i praksis, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg.

Regjeringen foreslår å vrake beredskapslagring av matkorn, noe som er svært negativt for beredskapen, kostaterer Furuberg.
Det er derimot positivt at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å utvide erstatningsordningen for de som må sanere for LA-MRSA på gris. Det er også positivt at bevilgningen til skogsveier øker, sier Furuberg.
Forebyggende og konfliktdempende tiltak(FKT) i rovviltforvaltningen er økt med 3,5 millioner til 68 millioner. Økningen samt omdisponering av 3,5 millioner skal prioriteres til omstillingstiltak for saueholdere med omfattende rovviltskader og som selv ønsker omstilling.

I mitt eget fylke er det 2 saueholdere som har fått omstillingstiltak, om lag tilsvarende den summen regjeringen nå foreslår for hele landet, sier Furuberg. Hun minner også om at så sent som i 2010 var FKT-potten på 75 millioner. Med de lovnader som både Høyre og Fremskrittspartipolitikere har kommet med før de dannet regjering hadde jeg forventet en helt annen satsing på dette området slår Furuberg fast.

I budsjettet beskriver regjering den negative utviklingen jordbruket opplevde under Stoltenberg regjeringen mht. nedgang i areal, nedgang i sysselsetting, nedgang i sjølforsyngsgrad og svak rekruttering.
Det framlagte budsjett savner tiltak for å snu denne utviklingen. Kombindert med jordbruksoppgjøret 2014 vil budsjettet forsterke de negative trendene og ikke snu dem avslutter Furuberg.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as