Stø kurs – ikke godt nok!

Staten har i dag lagt fram tilbudet til jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en ramme på 1.000 millioner kroner, noe som vil gi en inntektsvekst på 16.500 kroner pr. årsverk. Jordbruket krevde 1.920 mill. kroner, tilsvarende en inntektsøkning på 31.000 kroner pr. årsverk.

For å oppnå samme kronemessige inntektsøkning som andre grupper på 20.000 kroner må avtalen ha en ramme på minimum 1.420 mill. kroner.

I statens tilbud er det ikke respondert tilfredsstillende på jordbrukets offensive krav om satsing på korn og et vekst- og innovasjonsprogram for grøntproduksjon, herunder et nytt arealtilskudd opp til 10 daa for disse produksjonene. Det samme gjelder bl.a.forslaget om innføring av et kastrattilskudd som vil være en stimulans for bedre utnyttelse av beiter i utmark osv.

-  Dette er svært beklagelig og disse forslagene vil bli vektlagt i evt. videre forhandlinger, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Jordbruket hadde forslag til moderate toppavgrensinger for alle husdyrproduksjonene samt arealtak for grønnsaker, frukt, bær og poteter. Bakgrunnen for disse forslagene var bl.a. de negative medieoppslagene som var tidligere i vår om enkeltbønder som får flere millioner kroner i støtte og som næringen sjøl ikke hadde bedt om.

-  Disse forslagene er avvist av staten, noe som i praksis vil innebære at dagens utvikling mot større og færre bruk vil fortsette med uforminsket kraft, sier Kjersti Hoff. Jordbrukets forslag ville bidratt til et større mangfold av produkter som det er markedsmessig rom for og jeg beklager at staten ikke har fulgt opp dette, sier Hoff videre.

I 2018 ble det innført et nytt tilskudd til små og mellomstore mjølkebruk. Jordbruket foreslo i sitt krav å utvide dette tilskuddet til også å omfatte ammekyr i et felles tilskudd. Dette forslaget er ikke fulgt opp i statens tilbud. Det samme gjelder forslaget om å øke omregningsfaktoren for innmarksbeitetilskuddet fra 0,6 til 0,7.

Staten legger til grunn at en bedret markedsbalanse i 2020 vil gi jordbruket en inntektsøkning på 250 mill. kroner. Denne forutsetningen er lagt inn i oppbyggingen av rammekravet. Det samme ble gjort i fjor for 2019 og så langt har ikke jordbruket sett igjen en eneste krone av dette. – Dette minner veldig mye om luftpenger, avslutter Hoff.

For mer info:

Kjersti Hoff                                         97120960

Olaf Godli                                            97546142

John Petter Løvstad                           45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as