TRENGER NYE VIRKEMIDLER FOR Å STOPPE NEGATIV TREND

De nye tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over strukturutviklingen i jordbruket, viser at den negative utviklingen med nedlegging av bruk fortsetter. De 10 siste årene har over 8.000 bruk blitt lagt ned.

Det er bare bruk over 500 dekar som øker i antall, men denne bruksgruppa utgjør bare 11 % av alle bruk. Av totalt 39621 bruk er hel 22.206 bruk (56 %) under 200 dekar. I Aust-Agder er 71 % av bruka under 200 dekar, i Telemark 73 % og i Sogn og Fjordane er 74 % av bruka under 200 dekar.

Et enstemmig Storting har slått fast at vi skal ha landbruk over hele landet. Dersom denne målsettingen skal nås, må det utvikles nye målretta virkemidler, slår leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, fast.

Under jordbruksforhandlingene 2018 ble det innført et strukturtilskudd til «små og mellomstore melkebruk». Maksimalt tilskudd oppnås ved 23 melkekyr og tilskuddet trappes ned til 50 kyr og besetninger med 51 kyr og oppover får ikke del i tilskuddet.

Fram til og med 2013 var det egne satser for «arealtilskudd gras» opp til 250 dekar og en lavere sats over dette. Det var et stort feilgrep at dette intervallet ble fjernet. Det er på tide å innføre dette intervallet på nytt. Dersom du har gjort en feil skal du ikke gjøre en ny feil ved å holde fast på den gamle feilen, sier Hoff.

Gjennomsnittsbruket på sau er i dag 66 sau over 1 år og for ammeku er det på 17 ammekuer. Skal det sikres fortsatt drift på disse brukene må vi utvikle et strukturtilskudd etter modell av det vi gjorde på melkeku i 2018, for sau og ammeku, sier Hoff.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as