Norsk matproduksjon kan ikke gis bort bit for bit

Regjeringas avtale med Storbritannia legger opp til økt import av jordbruksvarer. Dette er produkter vi selv kan produsere. Å ha norsk matproduksjon på norske ressurser og utnytte jordbruksareal over hele landet er det viktigste vi kan gjøre for å sikre en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig matproduksjon i framtida.  


- Frihandelsavtalen med Storbritannia er en varig økt import fra EU og Storbritannia samlet. Det å gi fra oss norsk matproduksjon, om enn i mindre biter, aksepterer vi ikke, sier leder Kjersti Hoff.  

Med en sjølforsyningsgrad på 37% og en målsetting fra regjeringa og Stortinget om økt norsk matproduksjon, teller hver eneste liter melk og hver eneste kilo – om det er kjøtt eller grønnsaker.  


Skjermet grasbasert, ellers øker importen
Under pressekonferansen 4. juni sa Bollestad at grasbaserte produksjoner var beskyttet i avtalen. I avtalen ser det ut til at storfe, sau, lam, geit og mjølk er skjermet.  

- Det er bra at regjeringa har skjerma våre grasbaserte næringer og ikke øker importvolumet her. Det er viktig for mer bruk av norske ressurser og for å ivareta produksjon og arbeidsplasser i hele landet, sier Hoff.  

Frihandelsavtalen legger opp til økt import av svin, kylling og egg. I følge Bollestad utgjør kvoter på svin og kylling mindre enn 2 promille av den norske produksjonen. 

- Det er likevel en utfordring at vi øker import på svineprodukter, egg og kylling. Dette er produkter vi fint produserer selv, som også er viktig for næringsmiddelindustrien vår, sier Hoff.  

Avtalen legger opp til en økt import av kjøttprodukter på 528 tonn. I tillegg kommer mindre kvoter på jordbær, såfrø, epler (utenfor norsk sesong), isbergsalat (til industri), potet- og potetprodukter og planter.  

- Import av grøntprodukter som vi kan produsere i Norge er sterkt beklagelig. I dag er det en utfordring for forbrukeren å finne norsk potet i butikken. Dette er et produkt vi har stor produksjon av og som kan lagres, slik at det er tilgjengelig hele året. Importregimet i Norge krever at vi må ha en vesentlig bedre merking av opprinnelsesland på det vi finner av matvarer i dagligvarebutikken og i restaurantbransjen, sier Hoff.  

- Norsk matproduksjon er sårbar og særlig mindre produksjoner er utsatt for markedsreguleringer. Jeg håper Stortinget innser alvoret for norsk jordbruk ved økt import, uavhengig av hvor liten effekt regjeringa påstår dette vil ha for næringa. Totalt sett vil mengden import fra EU og Storbritannia nå øke. Dette er en trussel for norsk sjølforsyning og norske arbeidsplasser, avslutter Hoff.   


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as