Matsikkerhet og mattrygghet er viktig framover

Norsk Bonde og Småbrukarlag ser det som viktig at mattryggheten og produksjonsmåten, vektlegges sterkere når kvaliteten på produktene skal belønnes.

Hovedfokuset for norsk landbruk bør være at vi skal produsere mer av maten vår på våre egne og fornybare ressurser. Dette målet får stadig større fokus etter hvert som klimakrisen tiltar, global sult øker migrasjonen i verden og pandemien stiller spørsmål om hvor pålitelig internasjonal handel og transport er. Gjennom jordbruksavtalen er det over tid, framforhandlet forskjellige ordninger som skal premiere kvaliteten på jordbrukets produkter.

Utformingen av tilskuddsordningene er slik at kvalitet måles i kjøttfylde, (klasse), og vekt, men sier ingenting om produksjonsmåten. Høyere støtte til utmarksbeiting, seterdrift og tilrettelegging skal gi et inntektsløft for bonden som vil redusere kraftfôrbruket og tilpasse produksjonen til det arealet og ressursen som den enkelte gård har.

Norge har verdens laveste forbruk av antibiotoka i husdyrproduksjonen. Antibiotika brukes som sjukdomsbehandling, og ikke som forebyggende medisintilsetting i fôret til drøvtyggerne våre.

I tillegg til å dokumentere dyrehelse og medisinbruk må det bli et krav at kvalitetstilskuddet på særlig sau og lam betinger bruk av utmarksbeite for å oppnå kvalitetstilskudd. Produksjonen av storfekjøtt må i langt større grad over på beite. Norge har store og ubenytta beiteressurser som kan tas i bruk for å frigjøre dyrkajorda til å produsere korn og grønnsaker.

Kjøttproduksjon på kastrater må gjøres mer lønnsom og dyr som går på utmarksbeite må betales for helsemessig og ernæringsmessig kvalitet.

Norsk Bonde og Småbrukarlag ser det som viktig at mattryggheten og produksjonsmåten, vektlegges sterkere når kvaliteten på produktene skal belønnes.

Kontakt:
Stein Brubæk, fylkesleder i Møre og Romsdal, tlf 91563259
Kjell Erik Brandstadmoen, styremedlem, tlf 90164900

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as