Melkekvoter for 2022

Landbruks- og matdepartementet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. For kvoteåret 2022 settes forholdstallet til 0,99 for disponibel kvote kumelk og til 0,95 for geitemelk. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt innspill i drøftingene var et forholdstall på 1,0 for kumelk. Dette var begrunnet med den usikre situasjonen vi nå igjen står oppe i.

Tine hadde i beregningene lagt inn økt kvoteoppfylling til 94,6%. NBS sin innvending mot å dra kvoten enda lenger ned var for å øke forutsigbarheten og at de betydelige utfordringene i gjødsel- og kraftfôrmarkedet kan hindre økt kvoteoppfylling.

Les mer på LMD sin nettsider.


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as