Meretes appell ved Stortinget 23. mai

Kjære alle sammen!
Vi vil ha likhet! Vi vil redusere forskjellene! Norge er et av verdens beste land å bo i fordi vi har små forskjeller mellom folk. Likhet er kanskje det viktigste prinsippet vi hegner om. Hvorfor skal da den norske bonden ha dårligere betalt enn andre for det arbeidet vi gjør?

Synes du det er rettferdig? Vil du at maten din skal produseres på norsk jord? Vil du at bonden som produserer maten din skal ha ei anstendig inntekt?
Vil du ha trygg mat uten uforsvarlig medisinbruk?
Vil du ha liv i distriktene?
Bli med oss i kampen! Kampen står om hvordan maten i Norge skal produseres – om mattrygghet for landets innbyggere – om dyrevelferd og folkehelse – kulturlandskap og reiseliv – om klima og miljø – om vi skal ha familiejordbruk på norske arealer eller industrijordbruk basert på importert arbeidskraft og importert fôr.
Kampen står ikke bare om bondens arbeidsplass, men også om alle de 40 000 industriarbeidsplasser som er avhengige av bondens produksjon. Kampen står om alle arbeidsplasser i bygdesamfunnet som bonden er med og beskjeftiger: rørlegger, elektriker, snekker m.m. Vi er over 100 000 til sammen!
Kjære Stortingspolitikere: Demokrati er åpenbart et stort problem for de interessene som ønsker å rive ned alt vi og våre formødre og - fedre har skapt i dette landet.
I vinter 2017 demonstrerte vi FOR Stortingsvedtak om ulv. H - Frp - regjeringens udemokratiske ulvevedtak fulgte ikke opp Stortinget. Her står vi på nytt og demonstrerer FOR et Stortingsvedtak - nemlig det enstemmige vedtaket om nytt inntektsmål i jordbruket. Vi er glade for at et enstemmig Storting har vedtatt det sterkeste inntektsmålet siden jamnstilligsvedtaket på 1970-tallet. Regjeringen fulgte ikke opp det som dere Stortingspolitikere har vedtatt, og derfor ble det brudd i år.
Bønder, småbrukere – Kjære Venner av norsk landbruk! Det er framtida for norsk landbruk det handler om! Det handler om bosetting og næringsvirksomhet og verdiskaping over hele landet.
Det handler om miljø og internasjonal solidaritet, det handler om levende kulturlandskap og om
levende bygder. Det handler om hva slags landbruk og matproduksjon vi skal ha i landet vårt!
Det handler om vi skal produsere mat på jorda vår! Vi vil ha folk i arbeid - Vi vil ha jord i hevd!
Vi vil ha likhet!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as