Minneord Modulf Aukan

Det var svært trist å motta beskjeden om at en av våre sentrale tillitsvalgte, Modulf Aukan, er gått bort. Modulf tapte kampen mot kreften og ble 72 år gammel.

Modulf Aukan ble født 24.02.1948 i Tustna, Møre og Romsdal. Han var sønn av småbruker/veivokter Ivar Aukan (1907-1981) og husmor/småbruker Petra Fossland (1910-2002)

Modulf gjennomførte en bred landbruksfaglig og landbruksteknisk utdanning. Denne utdanningen la et godt grunnlag for hans seinere virke, både som bonde og ikke minst som en svært interessert innehaver og driver av en landbruksteknisk bedrift. Han var elev ved Høgtun Folkehøgskule 1965-1966 og elev ved Tomb Jordbruksskole 1966-1968. Videre tok han mekaniske kurs ved Bodø Flystasjon 1969 og Vinterlandbruksskolen i Oslo 1972.

Modulf tok over garden i 1970 og drev denne fram til 2012. Han fortsatte som aktiv «kårkall» etter at sønnen tok over gården. Modulf var bonde i hele sitt hjerte! I tillegg drev han M. Aukan Landbruk og Mekanisk verksted i perioden 1983-2000.

Modulf hadde en lang og omfattende politisk karriere som sprang ut fra hans medlemskap i KrF. Hans politiske virke bestod av fem perioder i kommunestyret i Tustna, der han var varaordfører fra 1993-1995, fem perioder i fylkestinget og 8 år + 93 dager på Stortinget, der han bl.a. var medlem av Næringskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Modulf Aukan hadde også flere sentrale tillitsverv i KrF. Han var formann i Tustna KrF, rådgiver i KrF 1994 (før EU-avstemminga i 1994), varamedlem i KrFs sentralstyre og nestleder i Møre og Romsdal KrF. Han har også vært medlem Rådet for Nei til EU.

Blant mange andre verv og engasjement innen ulike sektorer, var Modulf Aukan aktiv innen Kirken, der han hadde flere verv både lokalt og sentralt.
I Norsk Bonde- og Småbrukarlag var Modulf Aukan også sentral. Han var medlem i over 40 år etter å ha meldt seg inn i organisasjonen allerede i 1978. Med sin politiske teft og brede kontaktflate, både innen KrF spesielt og på Stortinget generelt, var Modulf en sentral rådgiver og premiss-leverandør langt utover de periodene da han sjøl hadde sentrale verv. Modulf var politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra 2009 til 2014, og var i denne samme perioden medlem av forhandlingsutvalget vårt. Han var lokallagsleder og leder av valgnemnda sentralt fra 2019 til han gikk bort.

Det er to ord framfor noen som særlig karakteriserer Modulf Aukan gjennom hans virke i ulike sammenhenger; rolig og ærlig. Han var i tillegg kunnskapsrik og hadde, til tross for sitt rolige vesen, også evnen til å skjære igjennom i vanskelig diskusjoner og se det politisk mulige. Han hadde tekniske visjonære tanker, selv om hans store styrke var innen praktisk teknisk utvikling. Noen uttrykte at han var en «Reodor Felgen». Gjennom flere lange og rolige togturer i Mellom-Europa snappet han opp erfaringer og tekniske tilpasninger fra jordbruket i bratte lier i flere land. Han trakk mange paralleller mellom Alpe-jordbruket og jordbruket i det bratte Vestlandsterrenget. Han var opptatt av langsiktig forvaltning, og brakte matproduksjon og småbrukarbevegelsens visjoner inn i ulike roller i Kirken. Konkret husker vi da Modulf fikk biskoper og prester til å delta i Norsk Bonde- og Småbrukarlags såfrøaksjon, med påfølgende større arrangement mellom Kirken og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Modulf sa gjentatte ganger: «Min rolle som nestleder er å spille lederen god!». Han var en stor støtte for mange i organisasjonen. Modulf hadde sterk empati, og med sin lune og sympatiske væremåte, var han godt likt. Modulf vil bli savnet!

Vi lyser fred over Modulf Aukans minne!

Kjersti Hoff
Leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as