Møte i klima- og miljødepartementet om rovvilt

NBS og en rekke organisasjoner var i dag i møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Organisasjonene møttes først hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å forberede hvilke temaer som skulle tas opp.

Saker som ble tatt opp:
1) Regulering av ulvebestanden inne i ulvesona - Forholdet mellom sonen som reservat og Stortingets bestandsmål, Hensikten med bestandsmål i sona Bestandsestimat/ -overvåking Bruk av ferske tall ved avgjørelser – (Norskog/Norges Skogeierforbund)
2) Mer effektiv jervejakt – (Norges Jeger- og Fiskerforbund)
3) Regional rovviltforvaltning – varslet revisjon og regionreformen – (Norges Bondelag)
4) Kongeørn – (Norske Reindriftssamers Landsforbund)
5) Kontaktutvalget for rovviltforvaltning – (Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk)
6) Post 73, midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak må økes – (Norsk bonde- og småbrukarlag/Norsk Sau og Geit)
7) Kompensasjonsordning for tapte utmarksinntekter – (Norskog/Norges Skogeierforbund)

8) Gentesting av ulv

9)Forvaltningsplan region 6

De som deltok:

Norges Bondelag: Einar Frogner, Finn Erlend Ødegård

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Merete Furuberg, John Petter Løvstad

Norges Skogereierforbund: Nils Bøhn og Hans Asbjørn Sørli

Norskog: Arne Rørå og Benthe Løvenskiold

Norges Jeger- og Fiskeforbund: Siri Parman og Espen Søilen

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk: Åsmund Ystad og Nils Solberg

Norske Reindriftssamers Landsforbund: Inge Even Danielsen


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as