Møte med statsråden om dyrevelferd hos gris

Med bakgrunn i filmen som NRK sendte i forrige uke om uakseptabel adferd i enkelte grisebesetninger hadde landbruks- og matminister Olaug Bollestad innkalt næringen til et møte i dag, onsdag.

Næringen var representert ved faglaga, Nortura, KLF, Animalia, Norsvin og Matmerk. I tillegg møtte også ledelsen i Mattilsynet. Møtet var rettet inn mot å finne fram til tiltak som kan endre de forholdene som ble avdekket i filmen.

Det er enighet om at det skal være nulltoleranse i næringen i forhold til uakseptabel dyrevelferd. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, var en av dem som framførte dette synet. Hun kom i sitt innlegg også inn på at det er nødvendig med en systemvurdering og stilte spørsmål ved om det er forhold ved den måten griseholdet gjennomføres på i dag som kan være med på å forklare noe av det som har blitt avdekket.

Holdningsendringer, opplæring og kunnskapsoppbygging av alle griseprodusenter er viktige stikkord fra møtet. Det vil bli lagt fram forslag om å forskriftsfeste dyrevelferdsprogrammet for gris som ble startet opp fra januar i år slik at det blir obligatorisk for alle griseprodusenter. I tillegg vil alle griseprodusenter også bli møtt med et krav om obligatorisk deltakelse på kurs og kompetanseoppbygging i grisehold. Landbruks- og matministeren varslet også at hun arbeidet med et forslag om å innføre kameraovervåking av avlivingsprosessen på slakteriene. Denne overvåkingen er ment til internt bruk i slakteriene og i Mattilsynet.

Landbruks- og matminister Bollestad avsluttet med å si at hun kommer til å kalle inn til et oppfølgingsmøte i september.

For mer info:
Kjersti Hoff 97120960
Olaf Godli 97546142


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as