Nå starter arbeidsgiverkurs for landbruket

Flere organisasjoner i jordbruket har gått sammen om et felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver.

Alle parter er tjent med ryddige lønns- og arbeidsforhold i jordbruket. Det er viktig av hensyn til rekruttering, for å sikre god kontinuitet i arbeidsstokken og for næringens omdømme.

De første kursene vil bli gjennomført som webinarer i desember 2020, januar og februar 2021, og man kan velge mellom 8 ulike kursdatoer. Hvert kurs vil ha en varighet på 4 timer, og man trenger kun å delta på ett kurs.

Kursdatoer og påmelding:

Meld deg på via skjemaet i lenken.

Merk at man må sende inn en påmelding per deltaker, også dersom flere personer fra samme virksomhet ønsker å delta.

Kurset er utviklet av Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid, med innspill fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten og politiet. Kursets mål er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver.

Hvilke temaer vil kurset ta opp?

Kurset vil gi en god oversikt over rettsregler som gjelder i et arbeidsforhold, det vil si arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, med tips og råd til hvordan arbeidsgiveransvaret kan følges opp i praksis.

Dette inkluderer blant annet gjennomgang av:

 • Arbeidsavtalen
  • Krav til innhold i avtalen, og forhold med særlig betydning ved sesongarbeid
  • Prøvetid og oppsigelse
  • Lønn og arbeidstid
   • Timeføring, gjennomsnittsberegning, overtid
   • Innkvartering
    • Boforhold, lønnstrekk, hygiene
    • Andre forhold
     • Skattemessige forhold, sykepenger, forsikringer, obligatorisk tjenestepensjon, dokumentasjon, HMS

Kursholdere:

Jan Bangen, advokat og fagsjef kurs, Norges Bondelag

Tove Ladstein, konsulent Norsk Gartnerforbund

Bidragsytere fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten

Hva koster kurset?

Webinarene er gratis å delta på.

Hvem er kurset for?

Kurset er åpent og passer for alle primærprodusenter med arbeidsgiveransvar i jordbruket. Vinterens kurs vil primært ha fokus på sesongarbeidskraft, og er spesielt nyttig for grøntprodusenter og eventuelt andre som har behov for ekstra arbeidskraft i sesong.

Er kurset obligatorisk?

Flere varemottakere av grøntprodukter har uttalt at kurset vil være obligatorisk for deres produsenter. Dette gjelder blant andre NordGrønt og Gartnerhallen.

Har du spørsmål om kurset eller er i tvil om det er obligatorisk for deg? Kontakt din organisasjon.

Kontaktpersoner:

Norges Bondelag: Amund Johnsrud, amund.johnsrud@bondelaget.no, tlf.: 975 41 842

Gartnerhallen: Gunn Jorunn Sørum, gunn.sorum@gartnerhallen.no, tlf.: 934 05 255

Norsk Gartnerforbund: Tove Ladstein, tovel@gartnerforbundet.no, tlf.: 979 56 454

Norsk Landbruksrådgiving: Jan Otto Åsen, jan.otto.aasen@nlr.no tlf.: 480 37 161

NordGrønt: Odd Hveem, odd@totenlok.no, tlf.: 906 66 003 eller Johan Presthus, johan.presthus@coop.no, tlf.: 970 34 187

Lenke til kursdatoer og påmelding: MELD DEG PÅ HER


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as