NBS-seminarer på Teams våren 2021

Seminarene tar for seg forskjellige tema innenfor jordbrukspolitikk og organisasjonsarbeid.  Etter en innledning om kveldens tema, åpnes det for spørsmål og debatt. 

Etter hvert vil presentasjoner fra seminarene også bli tilgjengelige på denne siden.

Lokallag og andre som ønsker å arrangere studiering på ett eller flere tema, kan benytte studieplan nr 413 i Studieforbundet Natur og miljø
 

Seminarplan for våren 2021:

 
Dato Tema Innleder Møtelenke

18. februar
kl 20-21.30

Melkekvoter:
Senking av kvotetak,
fordeler og ulemper med omsetning og utleie av kvoter

Torbjørn Norland,
Melkeutvalget i NBS

Klikk her for å bli med i møtet

8. mars kl. 19.30-21.30

Småbrukarlaget feirer kvinnedagen

Rakel Nystabakk, Kjersti Hoff, Svein Løken, Maria Almli, Anuka Desilva

Klikk her for å bli med i møtet

18. mars
kl 20-21.30

Økonomien i saueholdet:
Slaktetilskudd, driftstilskudd, produksjonsregulering

Gunleik Mæland /
Kjell Erik Brandstadmoen,
Småfeutvalget i NBS

Klikk her for å bli med i møtet

15. april 
kl 20-21.30

Korn og kraftfôr:
Kornøkonomi og generell sjølforsyningsgrad

Ola Fiskvik,
Kornutvalget i NBS

Klikk her for å bli med i møtet

18. mai
kl 20-21.30

Jordbruksforhandlingene:
Hva skjedde, og hva betyr det i praksis

Kjersti Hoff,
leder i NBS

Klikk her for å bli med i møtet

 

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as