Stor forekomst av hund i genmateriale fra ulv

Resultatene fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt ulve-DNA-prosjekt viser stor forekomst av hund i genmateriale fra ulv. – Det går gjerne uoppdaget, sier Regina Brajkovic i rovviltutvalget. 

- Våre prøver viser stor forekomst av hund i genmaterialet fra ulv. Laboratoriet ForGen lurer på om forekomsten av hundegener i den skandinaviske ulvebestanden kan være naturlig, sier Regina Brajkovic i rovviltutvalget i NBS.

Brajkovic er involvert i ulve-DNA-prosjektet. Hun forteller at de har enkeltdyr som tester 75-80% ulv og at dette inkluderer både russeulv og baltisk ulv. ForGen regner disse som rein ulv. 

- Det er svært mange prøver som inneholder betydelig med schæfer eller molosserhund. Rovdata finner ikke dette i sine analyser, men forklaringen kan være enkel. De har ikke molosserhund i sitt referansemateriale. Muligens har de ikke mange schæfere å teste opp mot heller, fortsetter Brajkovic.

 

Uenig om morslinje

Ulve-DNA-prosjektet har mottatt og testet flere møkkprøver hvor det har vært ulvespor i området rundt prøven og viltkamera har plukket opp en ulve-lignende skikkelse. Rovdata har testet og funnet hund eller rev. Hos ForGen har ingen av disse prøvene testet for ren hund. Ofte kan de inneholde like mye ulv i genmaterialet som hos den etablerte ulven i området. Forskjellen er ofte (men ikke alltid) en annen morslinje.

Morslinje er DNA som ligger rundt kjernen i eggcella, mitochondrie-DNA. Dette arver uforandret videre fra mor til barna i mange generasjoner. Forskning på morslinjer brukes for å finne migrasjon over lange tidsperioder, gjerne tusen år.  Det virker som at Rovdata har gode metoder for å teste morslinje på ulv (mitochondrie-DNA). Flagstad, seniorforsker ved norsk institutt for naturforskning (hvor Rovdata holder til) har opplyst i mail til Brajkovic at grunnen til at det ikke blir testet for dette er at Rovdata er sikre på at det kun finnes to morslinjer i populasjonen.

- Kan vi skyte disse, når Rovdata mener det er hund? spør Brajkovic.

Hun påpeker også at ForGen finner mange flere morslinjer enn Rovdata oppgir i sine analyser av prøvene som NBS har sendt inn.

- Også innenfor den skandinaviske ulvebestanden hender det at dyr har «feil» morslinje. Rovdata avfeier mange prøvene som viser feil morslinje som hund, sier Brajkovic.

- Hvis disse dyra blir oppdaget og skutt, er det neppe noen som tør å vise det døde dyret til politi eller SNO. Belastninga vil være for stor. Hvis disse dyra inngår i avl, kan det også forbli uoppdaget, særlig hvis første generasjon går under radaren, avslutter Brajkovic.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as