Nei til EU landsmøte 2-3 november

Norsk Bonde -og Småbrukerlag gratulerer Roy Pedersen som nyvalgt leder i Nei til EU og takker Kathrine Kleveland for samarbeid og viktig arbeid i de årene hun har ledet organisasjonen.

Landsmøtet ble avholdt digitalt. Landsmøtet startet med Kathrine Klevelands siste landsmøtetale. Kleveland gikk av på landsmøtet etter å ha vært leder i i Nei til EU i seks år.
Valgkomiteen var delt på midten på om Einar Frogner eller Roy Pedersen skulle bli ny leder i Nei til EU.

Landsmøtet la vekt på den faglige forankringen da Pedersen ble foretrukket framfor den andre sterke kandidaten, Einar Frogner (61). Frogner har solid erfaring fra landbruksorganisasjoner og har et stort engasjement for næringen. Han blir organisasjonens nye nestleder.

Roy Pedersen (68) er forskalingssnekker av utdannelse og medlem av Fellesforbundet. Han har i en årrekke innehatt tunge verv i fagbevegelsen, blant annet som leder i Oslo Bygningsarbeiderforening og ti år som leder av LO i Oslo. Pedersen har vært aktiv EEC- og EU-motstander helt siden 1972. Han er også medlem av Nei til EUs faglige utvalg. Roy Pedersen er et velkjent og respektert navn i hele fagbevegelsen og LO-familien og kjent for sin lune stil og evne til samarbeid om en målrettet politisk kurs.
Valget av Roy Pedersen er i overensstemmelse med Nei til EUs klare oppfatning om at det er i fagbevegelsen den viktigste EØS-kampen utspiller seg, slik ACER-motstanden og kampen mot EUs fjerde jernbanepakke er eksempler på.

Med seg i det nye arbeidsutvalget får Pedersen 2 kvinner; Heidi Larsen fra Østfold og Sofie Axelsen Osland fra Troms.
Det nye styret er preget av fornyelse og foryngelse. Fire av de nye styremedlemmene er 40 år eller yngre.

I sin avskjedstale til Nei til EUs landsmøte oppsummerer Kathrine Kleveland seks begivenhetsrike år som leder for en organisasjon som kjemper for Grunnloven og folkestyret hver eneste dag.
I år er organisasjonen Nei til EU 30 år. Nei til EU har vært og er avgjørende for å holde EU-debatten levende i Norge.
– Vi er utrettelig i kamp mot nye direktiver, alle slags lovpakker og ikke minst de nye byråene, sier Kleveland, som fornøyd konstaterer at EU-motstanden i det norske folk har holdt seg sterk og stabil de siste femten åra.

Kathrine Kleveland legger spesiell vekt på at organisasjonen har vært med på å stoppe EUs fjerde jernbanepakke, i alle fall midlertidig, og kaller det organisasjonens største politiske seier siden den rødgrønne regjeringen sa nei til Postdirektivet.
I Klevelands ledertid har Brexit, jernbanepakka, kampen mot EUs finanstilsyn og ikke minst motstanden mot EUs energiunion, stått sentralt. Mobilisering fra Nei til EU og fagbevegelsen var på nippet til å stanse innføring av EUs tredje energimarkedspakke (ACER) i 2018. Hun understreker Nei til EUs aktive engasjement for internasjonalt samarbeid og miljø. Verken forurensning eller behovet for internasjonalt samarbeid stopper ved EUs yttergrense.

Selv om Nei til EU har landsmøtevedtak og sterkt fokus mot EØS-avtalen, minner Kleveland om at organisasjonen heter Nei til EU og at hovedmålet er å holde Norge utenfor Unionen.

Marielle Vink de Roos ble gjenvalgt i Rådet og fortsetter i Landbrukspolitisk Utvalg i Nei til EU


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as