Nora er ny kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Nora May Engeseth (26) er ansatt som kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 


Nora startet i 40 % stilling 18. mars og går over i 100 % stilling 1. mai. Da er hun ferdig med vervet som nestleder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, som er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon.

- Jeg brenner for et bærekraftig og rettferdig matsystem hvor gode råvarer, familiegården og norsk matproduksjon står i sentrum. Samtidig har jeg et stort engasjement for formidling og mye erfaring med kommunikasjonsarbeidDerfor passer det meg ypperlig å få jobbe med å løfte Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt kommunikasjonsarbeid videreJeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene, sier Nora. 

Med en mastergrad fra Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo i ryggen, samt flere års erfaring med sosiale medier, grafisk utforming og strategisk kommunikasjon, vil Nora få en viktig oppgave med å videreutvikle NBS sitt kommunikasjonsarbeid den kommende tiden. Det siste året har hun vært nestleder i Spire med ansvar for blant annet strategisk kommunikasjonsarbeid, sosiale medier og nettsiderHer har hun utarbeidet delebilder og kampanjer for sosiale medier og bistått lokallagene i deres kommunikasjonsarbeid. Hun har også drevet mye med tekstproduksjon. 

- I Spire har jeg skrevet kronikker, nettsaker og høringsinnspill, og i cCHANGE bistod jeg inn i rapportarbeid og formidling av forskning. Sommeren 2020 leverte jeg også masteroppgaven min om det norske matsystemet, handelskanaler for mat og REKO-ringen. Jeg tror særlig det at jeg har en relevant faglig bakgrunn og kunnskap om norsk mat- og landbrukspolitikk vil komme godt med i stillingen, sier Nora. 


Sauehold og andelsbruk 

Nora er fra Bergen og tilbrakte mye tid på et lite sauebruk på Vestlandet under oppveksten. Her fikk hun et innblikk i hvordan det er å drive familiebruk i bratt terreng. Da hun skrev bachelor ved Aberystwyth University i Wales ledet hun på siden et kooperativ for økologisk mat med mål om å gjøre lokalproduserte økovarer i sesong lett tilgjengelig for studentene ved universitetet til en overkommelig pris. Nylig ble hun også andelshaver i et andelslandbruk her i Oslo. 

- Jeg har alltid vært opptatt av mat og mener at nøkkelen til et bærekraftig matsystem ligger i å benytte seg av de ressursene man har tilgjengelig lokalt. Jeg er derfor veldig glad for å nå jobbe i en organisasjon som deler dette synspunktet.   

Nora blir beskrevet som en selvdreven person som setter seg raskt inn i nye oppgaver og får ting gjort – positiv, løsningsorientert og full av initiativ. 

- Nora er kjapp i sosiale medier og god på grafiske verktøy. Dette er kompetanse som vi har stort behov for i sekretariatet. Samtidig skriver hun veldig godt og deler Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine verdier, så her faller en viktig brikke på plass vårt arbeid med å styrke driften av organisasjonen, sier Vilde Haarsaker, assisterende generalsekretær. 


Omstrukturering av kommunikasjonsarbeidet 

Kommunikasjonsarbeidet i NBS omstruktureres nå i forbindelse med at Leonid Rødsten, redaktør i Bonde og Småbruker, går av med pensjon i juni. Styret vedtok i januar å legge avisa inn under sekretariatet, slik at den ikke lenger vil være en selvstendig, redaktørstyrt avis. 

I den sammenheng besluttet styret å ansette en kommunikasjonsansvarlig i sekretariatet. 

Målet er et mer helhetlig utadrettet kommunikasjonsarbeid. Avisa vil integreres tettere mot nettsider, sosiale medier og det daglige kommunikasjonsarbeidet. 

Som ny kommunikasjonsansvarlig vil Noras hovedoppgaver blant annet være: 

 • Daglig kommunikasjonsarbeid 

 • Nettredaktør 

 • Driftsansvarlig og journalist Bonde og Småbruker 

 • Sosiale medier 

 • Grafisk profil og materiell 


Videreutvikling av Bonde og Småbruker 

Bonde og Småbruker vil utgis i nåværende form ut 2021, med åpning for noe endring. Bonde og Småbruker som trykt avis verdsettes høyt av mange av våre medlemmer. Avisa er viktig for verving og synlighet, og som arena for debatt i medlemsmassen. Ikke minst er det viktig å fortsette med landsnumre som går ut til alle landets bønder. 

En viktig oppgave for Nora som ny kommunikasjonsansvarlig er å starte en prosess med å fornye og utvikle avisa, særlig med tanke på grafisk profil. Dette vil gjøres i tett samarbeid med assisterende generalsekretær Vilde Haarsaker, som vil ha redaktøransvaret. Nora vil ha ansvar for drift og produksjon av avisa samt å skrive saker. 

- Jeg gleder meg stort til å sette i gang dette arbeidet sammen med Nora. Jeg tror vi kommer til å utfylle hverandre veldig godt og sammen klare å bygge videre på den gode jobben Leonid har gjort gjennom mange år med avisa. En god avis er kjempeviktig for organisasjonen og jeg er sikker på at medlemmene våre vil bli fornøyde med løsningen vi har valgt der vi både videreutvikler avisa og styrker arbeidet vårt i digitale plattformer, sier Vilde Haarsaker. 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as