Elin Bergerud - styremedlem i NBS og agroøkolog

NORDISKE MATSYSTEMER I EN AGROØKOLOGISK RETNING

Internasjonalt Utvalg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerer et seminar/workshop på
P-hotell i Grensen torsdag 16.mars 2017 Kl 10.00 – 15.00.

PROGRAM:
Åpning og velkommen - Stein Brubæk, leder for IU i NBS.

10.15 – En kort presentasjon av deltakerne.
10.30 – 11.20 – Presentasjon av SLU arbeid: Future Nodic Diets – Johan Karlsson, SLU.
11.20 – 12.00 - Spørsmål om SLU arbeid og mulig begynnelse av diskusjon i små grupper.
12.00 – Lunch
13.00 – 13.45 - Diskusjoner i små grupper, ca 2 spørsmål + tilbakemeldinger.
13.45 – 14.30 – Diskusjoner i små grupper, ca 2 spørsmål + tilbakemeldinger.
14.30 – 15.00 - Oppsummering og avslutning: endelige tanker om rapporten og
verksted, hva er deres tips til oss og hva de tar med seg fra verkstedet.

Store deler av dagens produksjon, transport, handel og forbruk av mat i den vestlige verden
er ikke bærekraftig og utgjør en stor andel av de totale miljøskader og klimaproblemer.
Sammenhengene er kompliserte og må i tillegg ses i lys av verdens store utfordringer som
sult, fattigdom og migrasjon. FAO (FN’s matvareorganisasjon) peker på agroøkologi som en
retning innen matpolitikken som kan være et virkemiddel for å redusere sult og fattigdom.
Agroøkologi er lite fokusert på i den vestlige verden. Dette kan ha sin årsak i at det truer
ideen om frihandel som grunnlag for vekst og utvikling. Agroøkologi fokuserer på bruk av
lokale ressurser og produksjon av mat til lokale markeder, av lokale bønder og som har
fokus på bærekraft (hindre miljøskader og holde jorda fruktbar i et evighetsperspektiv).

Gjennom et prosjekt finansiert av Nordisk Råd, gjennomført av AirClim og i samarbeide med
organisasjoner både i Danmark og Finland, har man jobbet ut modeller om klima- og
utslippskonsekvenser av at man i Norden innfører et nytt matsystem, basert på at man
produserer hoveddelen av sin basismat på egne ressurser. Arbeidet er utført av
«Institutionen før Energi og Teknik» ved det svenske landbruksuniversitetet.
Modellene presenterer ulike måter å bruke matproduserende areal på og forsøker beregne
konsekvensene i form av utslipp fra de ulike alternativa.

Seminaret er gratis og det blir servert lunch av kortreist mat.

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologisk tilnærming til fremtiden
(agrookologisk-tilnarming-til-fremtiden.pdf, 75kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as