Nordnorsk økomatpris til engasjerte småbrukere

Marielle de Roos og Hugo Vink i Lofoten mottak lørdag Nordnorsk økomatpris. Selv fremhever de det gode samarbeidet med meierisamvirket som svært viktig for at de har lykkes.

Prisen er på 50.000 kroner, og deles ut av Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og Finnmark. I juryens begrunnelse heter det blant annet at: «De ivrer etter å formidle verdien av økologisk matproduksjon, både til barn og voksne, og har engasjert seg i organisasjonsarbeid. Marielle de Roos og Hugo Vink har stått på over år, drifta er allsidig og helstøpt økologisk. Det er helt utrolig hva de har fått til.»

Henteplikt og distribusjon
Marielle de Roos og Hugo Vink har drevet Saupstad gård siden 2000, sammen med sønnene Tomas (19) og Gerbrand (21). De har 160 økologiske melkegeiter, eget gårdsysteri og produksjon av pølser og spekepølser av geitekjøtt, gårdskafé og gårdsbutikk.

- For oss er det faktisk like viktig at folk kjøper Tine sine geitoster, som at de kjøper geitoster fra vårt gårdsysteri. Noen sier at de kjøper våre oster istedenfor Tine sine, fordi det er en stor aktør. Da må vi forklare dem at vi som småskalaprodusenter er helt avhengige av Tine. Samarbeidet med Tine vært svært viktig for å lykkes. De har henteplikt og henter melka de dagene vi ikke foredler selv, og de distribuerer ostene våre, en ordning som bare har blitt bedre og bedre. For oss som bor så langt unna de store markedene, hadde det vært krevende å stå for all distribusjon selv. I tillegg hadde det vært dyrt og upraktisk for oss å måtte ta egne mjølkeprøver, forteller Marielle de Roos.

Prisbelønte oster
Lofoten gårdsysteri har vunnet flere priser for sine oster, både nasjonalt og internasjonalt. De Roos forteller at det har bidratt til økt etterspørsel, men at arbeidskapasiteten setter sine begrensninger på hvor mye ost de kan produsere. De leverer omtrent av halvparten av mjølka de produserer til Tine, noe som er et poeng for dem i seg selv:

- Det er viktig for oss å bidra til at Tines henting av geitemjølk i Lofoten opprettholdes. Tine må kjøre langt for å hente melka hos oss, den går helt til meieriet i Tromsø. Nå er det bare fem geitemjølkprodusenter igjen i Lofoten. Da vi kjøpte gården i 2000 var det 23, forklarer Marielle.

De har en kvote på 100 tonn, og produserer om lag 130 tonn melk i året. 60 tonn går til Tine, 60 tonn til ysteriet og 10 tonn til oppfôring av kje.

- At det er tillatt å produsere mjølk til egen foredling utover kvotevolumet gir oss fleksibilitet. Det er dyrt å bygge ysteri, og det å kunne vokse litt og tilpasse mjølkemengden til kapasiteten, er viktig for å få lønnsomhet.

Det er nemlig ikke en selvfølge at det er slik. I 2003 fikk Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjennomslag for at det skulle bli tillatt å produsere mer mjølk enn du har kvote til, hvis denne mjølka ble brukt til å lage egne produkter for salg. Et annet viktig grep som ble gjort på den tiden, var at Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 2000 tok initiativ til å etablere et verdiskapingsprogram for lokalmat under Innovasjon Norge, noe Stortinget enstemmig gikk inn for.

- De to grepene som ble gjort rundt år 2000 var helt avgjørende for at norsk lokalmatproduksjon, og særlig mjølkeforedling, skjøt fart. For tjue år siden var det omtrent en håndfull mjølkeprodusenter som drev med foredling og salg av egne produkter. I dag ser vi hvilke fantastiske resultater denne tilretteleggingen har vært med å gi, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Mangfoldig drift og kunnskapsdeling
Hugo Vink er styreleder i Økologisk Nord-Norge, mens Marielle de Roos er leder i Lofoten Bonde- og Småbrukarlag, samt styremedlem Norsk Bonde- og Småbrukarlag og European Coordination Via Campesina. Hun er også inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft.

- Jeg er kjempestolt av at Marielle og Hugo får denne anerkjennelsen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag kjennetegnes av mange medlemmer med stor kreativitet, skapervilje og arbeidskapasitet, og Marielle, Hugo, Tomas og Gerbrand er et strålende eksempel på dette. De viser virkelig hvilket mangfold det er mulig å skape rundt gårdsdrifta og bidrar til at besøkende får mer innsikt i praktisk jordbruk, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Marielle de Roos og Hugo Vink er opptatt av å spre engasjement og kunnskap om økologisk mat, både blant barn og voksne. De har blant annet laget en egen skolehage, og tilbyr ulike kurs som ysting, pølsemaking og ølbrygging. I tillegg er det mulig å overnatte på gården slik at besøkende kan lære mer om gårdsdrifta.

Marielle de Roos framhever at det har vært avgjørende at hele familien jobber på gården og har et felles mål om å utvikle drifta og gjøre det beste ut av gårdens ressurser.

- Det er en arbeidskrevende drift vi har lagt opp til, og det hadde ikke gått rundt hvis ikke hele familien var engasjert. Begge guttene har vært med siden de var små og fikk tidlig mye ansvar. Nå driver vi gården alle fire og vi utvikler den videre i fellesskap. Både Tomas og Gerbrand er interessert i å overta på sikt, forteller Marielle de Roos.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as