Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha med flere tiltak i klimaplan

Bondelaget overrakte Landbrukets klimaplan til statsrådene i LMD og KLD fredag 3. april. Norsk Bonde- og Småbrukarlag savner to konkrete tiltak på melkeytelse og bruk av kløver i eng i planen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tidligere foreslått å ta disse to tiltakene inn i planen, men dette har blitt avvist.

Bedre norsk ressursbruk

- Det er viktig at landbruket kommer med en plan for å følge opp intensjonsavtalen med regjeringen om utslippskutt for å bidra til å nå Norges klimamål. Flere av tiltakene i planen er gode, men vi har to viktige tiltak vi vil ha inn i det videre arbeidet. Det ene går på å redusere melkeytelsen og få mer av storfekjøttproduksjonen fra melkekyr framfor ammekyr. Det andre er bedre vekstskifte og å ta inn mer kløver i eng, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Begge er klimatiltak som innebærer en viss omlegging av produksjonsmåte til bedre bruk av norske ressurser. Redusert melkeytelse vil være viktig for å kunne ta ned bruken av kraftfôr, spesielt importert protein- og karbohydratfôrråvare og øke beitebruken i melkeproduksjonen. Bedre vekstskifte og kløver i eng vil redusere behovet for innkjøpt mineralgjødsel. Beregnet utslippsreduksjon er henholdsvis 57 000 og 100 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Klimatiltak for alle og rask effekt

- Dette er klimatiltak som kan gjøres av alle, uavhengig av størrelse på bruket. Tiltakene kan settes i gang raskt og de gir umiddelbar effekt i det offisielle utslippsregnskapet. Flere av tiltakene i landbrukets klimaplan kan per i dag ikke måles i det offisielle klimaregnskapet, sier Hoff. 

- Gjennom en klok arealpolitikk må vi produsere mer korn, poteter og grønnsaker der det er mulig, og bruke mer av gras- og beiteressurser fra arealer som ikke er egnet for annet enn gras. Det vil være bærekraftig og klimavennlig og øke matproduksjon på norske ressurser, noe vi er svært opptatt av i dag og i framtida, avslutter Hoff.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til LMD og KLD om de to tiltakene. Brevet ligger vedlagt pressemeldingen.

For mer info:

Leder Kjersti Hoff                                                        971 20 960

Generalsekretær Olaf Godli                                     975 46 142

Ass. generalsekretær Vilde Haarsaker                  476 68 984

/share/mime/48/pdf.png Tillegg fra Norsk Bonde og Småbrukarlag til Landbrukets klimaplan, datert 3. april
(tilleggsbrev-fra-nbs-til-kld-og-lmd-7-april.pdf, 37kB)


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as