Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha med flere tiltak i klimaplan

Bondelaget overrakte Landbrukets klimaplan til statsrådene i LMD og KLD fredag 3. april. Norsk Bonde- og Småbrukarlag savner to konkrete tiltak på melkeytelse og bruk av kløver i eng i planen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tidligere foreslått å ta disse to tiltakene inn i planen, men dette har blitt avvist.

Bedre norsk ressursbruk

- Det er viktig at landbruket kommer med en plan for å følge opp intensjonsavtalen med regjeringen om utslippskutt for å bidra til å nå Norges klimamål. Flere av tiltakene i planen er gode, men vi har to viktige tiltak vi vil ha inn i det videre arbeidet. Det ene går på å redusere melkeytelsen og få mer av storfekjøttproduksjonen fra melkekyr framfor ammekyr. Det andre er bedre vekstskifte og å ta inn mer kløver i eng, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Begge er klimatiltak som innebærer en viss omlegging av produksjonsmåte til bedre bruk av norske ressurser. Redusert melkeytelse vil være viktig for å kunne ta ned bruken av kraftfôr, spesielt importert protein- og karbohydratfôrråvare og øke beitebruken i melkeproduksjonen. Bedre vekstskifte og kløver i eng vil redusere behovet for innkjøpt mineralgjødsel. Beregnet utslippsreduksjon er henholdsvis 57 000 og 100 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Klimatiltak for alle og rask effekt

- Dette er klimatiltak som kan gjøres av alle, uavhengig av størrelse på bruket. Tiltakene kan settes i gang raskt og de gir umiddelbar effekt i det offisielle utslippsregnskapet. Flere av tiltakene i landbrukets klimaplan kan per i dag ikke måles i det offisielle klimaregnskapet, sier Hoff. 

- Gjennom en klok arealpolitikk må vi produsere mer korn, poteter og grønnsaker der det er mulig, og bruke mer av gras- og beiteressurser fra arealer som ikke er egnet for annet enn gras. Det vil være bærekraftig og klimavennlig og øke matproduksjon på norske ressurser, noe vi er svært opptatt av i dag og i framtida, avslutter Hoff.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til LMD og KLD om de to tiltakene. Brevet ligger vedlagt pressemeldingen.

For mer info:

Leder Kjersti Hoff                                                        971 20 960

Generalsekretær Olaf Godli                                     975 46 142

Ass. generalsekretær Vilde Haarsaker                  476 68 984

/share/mime/48/pdf.png Tillegg fra Norsk Bonde og Småbrukarlag til Landbrukets klimaplan, datert 3. april
(tilleggsbrev-fra-nbs-til-kld-og-lmd-7-april.pdf, 37kB)


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as