Søknadsfrist for stillingen er 15. februar. Foto: Kathrine Kinn

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker kommunikasjonsansvarlig

Brenner du for norsk landbruk og ønsker å videreutvikle kommunikasjonsplattformene i en organisasjon med store påvirkningsmuligheter?

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker kommunikasjonsansvarlig i 100 % stilling ved vårt kontor i Akersgata i Oslo.

Kommunikasjonsansvarlig skal ha ansvar for løpende kommunikasjonsarbeid i organisasjonen. Dette omfatter avisa Bonde og Småbruker, nettsider, øvrige sosiale medier og grafisk formgiving.

Det legges opp til en overlappende periode med avtroppende redaktør for Bonde og Småbruker som går av med pensjon 1. juni. Oppstart ønskes så raskt som mulig.

Kommunikasjonsansvarlig vil rapportere til generalsekretær, men vil også samarbeide tett med assisterende generalsekretær, styreleder og andre tillitsvalgte.

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for drift og utvikling av våre kommunikasjonsplattformer, herunder avisa Bonde og Småbruker, nettsida www.smabrukarlaget.no, Facebook mm.
 • Koordinere det daglige kommunikasjonsarbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Skrive pressemeldinger og nyhetssaker
 • Utforme vervemateriell, profileringsmateriale, delebilder, kampanjer etc.
 • Lede prosessen med å fornye og videreutvikle avisa Bonde og Småbruker fram mot 2022
 • Ansvar for grafisk profil og tilrettelegging for organisasjonen både på sentralt nivå og mot fylkes- og lokallag

Vi ønsker en kommunikasjonsansvarlig som:

 • Brenner for norsk mat, mangfoldig produksjon, familiejordbruk og levende distrikter
 • Arbeider strukturert og er god til å gjennomføre
 • Skriver raskt og effektivt og er god til å trekke inn faglig kunnskap fra sekretariat og tillitsvalgte
 • Er god til å planlegge og holde i prosesser
 • Har evne til å håndtere mange saksfelt samtidig
 • Behersker grafiske verktøy
 • Har kunnskap om norsk landbruk og landbrukspolitikk, og god samfunns- og rolleforståelse
 • Deler Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt verdisyn

Søknad og CV sendes til post@smabrukarlaget.no. Merk eposten "Kommunikasjonsansvarlig".

Søknadsfrist: 15. februar


Kontakt:

 • Kjersti Hoff, styreleder, 971 20 960
 • Vilde Haarsaker, ass. generalsekretær, 476 68 984


Om Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget og mot regjeringen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er partipolitisk nøytralt og ubundne.
Mangfoldig matproduksjon i hele landet, bondeeide samvirker, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap og bygder er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har om lag 6 500 medlemmer, fylkes- og lokallag i alle fylker og hovedkontor i Oslo. Sekretariatet i Oslo har rundt 10 ansatte.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as