Marte Olsen er ansatt som koordinator for REKO-prosjektet. Hun er økolog og driver Markedshagen på Dokka.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til et nytt REKO-prosjekt

Støtten fra Innovasjon Norge skal benyttes til å videreføre arbeidet med REKO i Norge. Marte Olsen er ansatt som prosjektleder og vil fungere som en nasjonal REKO-koordinator.

Prosjektet går ut på å koordinere utviklingen av REKO-Norge videre i samarbeid med andre lokalmataktører og de lokale REKO-ringene.  

- Vi skal blant annet veilede REKO-produsenter og administratorer, prøve å finne suksessfaktorene sammen med REKO-ringene, arrangere workshops og seminarer. Et viktig element vil være å finne gode kommunikasjon- og administrasjonsløsninger, som fungerer for alle parter. I tillegg, skal vi etablere en nettside for REKO med informasjon til produsenter, administratorer og kunder, sier Marte Olsen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har stor tro på omsetningskanalen. Samtidig tror vi at REKO trenger litt hjelp på veien for å bli selvstendig. Mange ringer har egne regler, som noen steder fungerer svært bra, mens andre opplever konflikt og problemer. NBS ønsker å være en bidragsyter på veien for å finne de gode løsningene, slik at REKO-ringene forblir en salgskanal med godt omdømme, som er kommet for å bli.

- REKO som salgskanal er viktig for mange bønder og produsenter, for noen gjør REKO det mulig å leve av gården eller produksjonen sin. REKO gir forbrukeren enkel tilgang på kortreist mat og er med på å holde bygdene våre levende! REKO er rett og slett skikkelig viktig for å opprettholde et mangfold i kortreist, lokal og miljøvennlig mat, avslutter Olsen.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as